Page 9 - magazin-december
P. 9

Portré
     Várszegi György címzetes tűzoltó főtörzsőrmester
     PÉLDA MINDENKI SZÁMÁRA


         Tímár Tamás tűzoltó őrnagy már egé-
     Dr.szen kisgyermekként elhatározta, hogy
     egyszer a nagyapja nyomdokaiba lépve ő is a
     tűzoltói hivatást választja. Álma tizennyolc
     évvel ezelőtt vált valóra, ekkor öltötte magára
     először az egyenruhát. Az azóta elmúlt csaknem
     két évtized alatt sok beosztásban kipróbálhatta
     tehetségét és szaktudását. Tehette ezt könnye-
     dén, mivel boldogulását nem bízta a véletlenre.
     2002-ben tűzvédelmi mérnöki diplomát szerzett
     az Ybl Miklós Műszaki Főiskolán, majd három
     év elteltével környezetvédelmi mérnökként dip-
     lomázott a Szent István Egyetemen, 2019-ben
     pedig katasztrófavédelem kutatási területen
     szerzett PhD fokozatot.
      Tamás már a pályája kezdetén szert tett vonu-
     lós tűzoltói tapasztalatokra Gyula Hivatásos
     Önkormányzati Tűzoltóságán, amelyeket jól
     tudott kamatoztatni pályafutásának minden idő-
     szakában. Ezt követően dolgozott a megyei igaz-

                               szervezetnek. Nyelvtudásának és képesítéseinek
                               köszönhetően számos hazai és nemzetközi beve-
                               tésen vett részt hol mint nemzetközi összekötő,
                               hol pedig kontingensvezetőként vagy nemzetkö-
                               zi szakértőként. Elhivatottságából, felkészültsé-
                               géből és személyiségéből automatikusan adó-
                               dik, hogy munkatársaival nagyon jó szakmai és
                               baráti kapcsolatot alakított ki az évek során.
                                Az őrnagy kutatómunkát is végez, 2015-ben a
                               Dr. Balogh Imre Emlékpályázaton szakmai
          Fotók: Szőke Péter BM OKF, Tímár Vince, Baráth János, Molnár András
                               különdíjjal jutalmazták, míg a Katasztrófavé-
     gatóság mentésszervezési osztályán, majd       delmi Tudományos Tanács idei pályázatán
     főügyeleti osztályvezetőként, jelenleg pedig a    dr. Sáfár Brigittával, a Magyar Vöröskereszt
     katasztrófavédelmi műveleti szolgálat kiemelt    országos katasztrófavédelmi szakmai vezetőjé-
     főelőadójaként teljesít szolgálatot. Számos jelen-  vel közösen november végén vehették át az első
     tős káresemény felszámolásának irányításában     helyért járó elismerést.
     és tűzvizsgálatában vett részt, ezek közül       Tamás szabadidejében szeret focizni, hor-
     megyei szinten a 2019-ben leégett István malom    gászni és sokat utazni. Ifjú korában a verseny-
     tüze emelkedik ki.                  tánc is szerves részét képezte életének, manap-
      Szakmai kíváncsiságát jól mutatja, hogy az     ság erre azonban már kevés ideje marad.
     első pillanattól oszlopos tagja a HUNOR mentő-


                     2020. DECEMBER                             7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14