Page 7 - magazin-december
P. 7

Molnár Adrienn tűzoltó hadnagy
     TELJESEN MEGSEMMISÜLT


     EGY SALGÓTARJÁNI CSALÁDI HÁZ


     TETŐTERE
      űz ütött ki egy kétszintes családi
     Tházban november 4-én Salgótar-
     ján zagyvarónai városrészén, a
     Budavölgy utcában. A tűzesetről a
     reggeli órákban érkezett bejelentés
     szerint kigyulladt egy családi házhoz
     épített fáskamra, és a tűz a házat is
     elérte. További bejelentések szerint a
     tető égett, de az épületet a bent tartóz-
     kodók az ablakon keresztül el tudták
     hagyni. A műveletirányításra érkezett
     információk úgy szóltak, hogy gázpa-
     lack is található az épületben.
      A salgótarjáni hivatásos tűzoltók
     két gépjárműfecskendővel érkeztek a
     helyszínre, munkájukat a Karancs
     Speciális Mentőszolgálat, Polgárőr- és
                                                Fotók: Salgótarján HTP
     Önkéntes Tűzoltó Egyesület egyik
     önkéntese segítette. Az egységek a helyszínt két   tudtak behatolni a tetőtérbe, ahol ekkor már
     oldalról közelítették meg. Az elsődleges felderí-  kisebb robbanásokat lehetett hallani. Később
     tés alapján azt tapasztalták, hogy a családi ház   kiderült, hogy a felső emeleti konyhában lévő
     beépített tetőtere már teljes terjedelmében ég.   propánbutángáz-palack hasadt fel. A tűzoltók a
     Haladéktalanul áramtalanították az épületet és    lángoló épület alatti garázsból védősugár fede-
     két gyorsbeavatkozó sugárral oltani kezdték a    zete mellett további gázpalackokat is kivittek,
     tüzet, valamint nekiláttak egy további vízsugár   azokat szerencsére nem érte hő.
     és alapvezeték szerelésének, miközben próbál-     A tűzoltók négy vízsugár és egy létrasugár
     tak fölhatolni a tetőtérbe.             segítségével fékezték meg a lángokat, valamint a
      Az áramszolgáltató szakemberei az egész      tűz oltásával párhuzamosan a lakók értékeit is
     utcát kiszakaszolták. Mint kiderült, nem volt    mentették. A tűz következtében a ház lakhatat-
     vezetékes gáz az épületben. A tűz megközelíté-    lanná vált, a tetőszerkezet és a tetőtéri helyisé-
     sét nehezítette, hogy az épület lépcsőháza is lán-  gek megsemmisültek, a lépcsőház és a kazánház
     gokban állt, és a ház hátsó frontján beépített    kiégett, a tetőtér alatti helyiségek pedig kormo-
     szerkezetek miatt a tetőt megbontva sem lehetett   zódtak. A mentők egy embert füstmérgezés gya-
     a felső szintre bejutni. Időközben a tűzoltásveze-  nújával kórházba szállítottak. Az öttagú család
     tő a helyszínre kérte a salgótarjáni létraszert,   ideiglenesen rokonokhoz költözött, a káresetet
     valamint az azt kiszolgáló vízszállító gépjármű-   követő napon a helyi önkormányzat gondosko-
     vet is. Végül a beavatkozók kihúzós létra segít-   dott elhelyezésükről.
     ségével az épület oldalán lévő ablakon keresztül


                     2020. DECEMBER                             5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12