Page 10 - magazin-április
P. 10

Beavatkozások belülről      Németh Ádám tűzoltó főtörzsőrmester
      TŰZ MIATT ÉBRESZTETTÉK


      A LAKÓKAT

         Március huszadikán hajnalban kigyulladt egy melléképület
         Jászapátiban, a Zrínyi utcában. A bejelentő elmondta, hogy az életvitel-

         szerűen lakott, főépülettel egybeépített melléképületből nem jött ki
         senki. Szerencsére később sikerült a bent tartózkodókat felkelteni, akik
         aztán épségben kimenekültek.      A település önkéntes tűzoltói a riasztástól szá-   első raj megérkezése után a jászkiséri egység is
      mított tizennégy perc alatt érkeztek ki a hely-   hozzálátott az oltáshoz két vízsugárral, majd a
      színre úgy, hogy a                        hevesi és a jászberényi egységek
      hatfős raj tagjainak                        további négy sugárral kapcsolód-
      otthonról  kellett                        tak be a munkálatokba, Varga
      elindulniuk a tűzol-                        Viktor László tűzoltó főhadnagy,
      tólaktanyába. Az                          jászberényi szolgálatparancsnok
                                       pedig átvette a tűzoltás vezetését.
      egység Báthor Pál
      tűzoltó alezredes –                        Így már huszonöt tűzoltó dolgo-
      aki hivatásosként a                        zott a helyszínen, akik időközben
      jászberényi kataszt-                        áramtalanították is az egyik ingat-
      rófavédelmi kiren-                         lant. Mivel az egyik elektromos
      deltség iparbizton-                        bekötővezeték leszakadt, ezért az
      sági felügyelője –                         áramszolgáltató az egyik épületet
      vezetésével   azt                        leválasztotta a hálózatról.
      tapasztalta, hogy a                                 A beavatkozók
      melléképület, a mellé épített                           mintegy két és fél
      fűrészportároló és a környezeté-                         óra   munkával
      ben tárolt használati tárgyak                           fékezték meg telje-
      égnek. A lángok átterjedtek egy                          sen a lángokat,
      szomszédos, Tüzér utcai ingat-                          egyúttal az utó-
      lan melléképületére, és annak                           munkálatokat   is
      teteje is teljes terjedelmében                          befejezték, vissza-
      égett.                                      indulhattak állo-
       A műveletirányítás kettes                           máshelyükre,   a
      kiemelt riasztási fokozatot hatá-                         katasztrófavédelmi
      rozott meg, ezért az önkéntesek                          műveleti szolgálat-
      mellett a jászberényi és a hevesi                         nak nem kellett
      hivatásos és a jászkiséri önkor-                  Fotók: Jászberény HTP  átvennie az irányí-
      mányzati tűzoltókat, illetve a Jász-Nagykun-     tást. Senkinek sem esett baja, és ideiglenes szál-
      Szolnok megyei katasztrófavédelmi műveleti      lást sem kellett keresni a lakók számára.
      szolgálatot is a helyszínre rendelte. Öt perccel az


   8                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15