Page 8 - magazin-április
P. 8

Beavatkozások belülről      Csondor Henrietta tűzoltó hadnagy
      AUTÓGUMIK ÉGTEK DEVECSERBEN

         Mikor észrevették, inkább füstölt, mintsem égett az a tűz, amely márci-
         us utolsó napjának reggelén keletkezett egy autógumik tárolására hasz-
         nált raktárépületben Devecserben.      Az esethez Ajkáról és Pápáról indultak el a sze-   hétszáz négyzetméternyi részén égett az össze-
      rek, emellett Veszprémből a katasztrófavédelmi    hordott gumigranulátum és a bálázott, újrahasz-
      műveleti szolgálat is a helyszínre vonult. Az első  nosított műanyag. A tűzoltók tizenhét gépjármű-
      egységek kiérkezése előtt egy helyi hivatásos    vel, összesen negyvennyolcan, a Veszprém
      kolléga információi alapján a veszprémi és bada-   megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat
      csonytomaji egységeket is a helyszínre küldték,   irányítása mellett, a vezetési törzs iránymutatá-
      valamint a mobil labor is útnak indult, mellettük  sa alapján, több órán keresztül oltották a lángo-
      a devecseri önkénteseket, rövidesen pedig a     kat. Két katasztrófavédelmi mobil labor mért
      keszthelyi hivatásos egységet is riasztották.    folyamatosan a helyszínen és a szélirányban
                                          lévő környező településeken.
                                          Lakott területen egészségre
                                          káros mértékű veszélyes
                                          anyagot nem mutattak ki a
                                          levegőben.
                                           Az első habrohamot köve-
                                          tően a lángok lecsillapodtak.
                                          Az oltást az erős szél mellett
                                          nehezítette, hogy az oltóvíz
                                          utánpótlását csak mobil tűzi-
                                          víztározó létesítésével tud-
                                          ták megoldani. A második
                                          habroham sikeresnek bizo-
                                          nyult a lángok ellen, ez után
                                          kezdődhettek az utómunká-
                                          latok, amelynek során visz-
                                          szahűtötték az égő anyagot,
                                          és munkagépekkel földet
                                  Fotók: Veszprém MKI
                                         hordattak a területre. Éjszaka
       Az elsőként érkező két ajkai gépjárműfecs-    négy tűzoltógépjármű és annak legénysége fel-
      kendőből három vízsugárral oltották a lángokat,   ügyelte a munkálatokat, ahol kellett, ott tovább
      de azok a megfeszített munka ellenére átterjed-   oltottak, a beavatkozás másnapra is áthúzódott.
      tek a szomszédos épületrészre. Ekkor a tűzoltás   A devecseri önkéntesek a reggeli órákban, az
      vezetője munkagépeket kért a helyszínre.       ajkai hivatásosok április elsején este hat óra előtt
       A tűz egyre nagyobb területen pusztított, a    pár perccel hagyták el a káreset helyszínét. A
      feketén gomolygó füstöt a környező települések-   katasztrófavédelmi mobil labor a beavatkozás
      ről is látni lehetett. A kétezer-hatszáz négyzet-  teljes időtartama alatt vizsgálta a levegő összeté-
      méteres, mintegy száz méter hosszú építmény     telét.


   6                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13