Page 6 - magazin-április
P. 6

Beavatkozások belülről      Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados
      ÁGYUKBAN TOLVA MENTETTÉK


      A BETEGEKET

                                 számát, a létesítmény megközelíthetőségét, az
                                  ott végzett tevékenységet, az oltóvízellátási
                                  lehetőségeket – például a tűzcsapok helyét –, a
                                  közművek elzárásának módját és a várhatóan
                                  bent tartózkodók számát.
                                   A tűzoltási és műszaki mentési terv alapján
                                  a megyeszékhelyről három, Pétfürdőről
                                  további egy gépjárműfecskendő, valamint a
                                  székesfehérvári magasból mentő létraszer, a
                                  vízszállító és a pályaszer vonult a katasztrófa-
                                  védelmi műveleti szolgálattal a kórházhoz. A
                                  műveletirányítás telefonon vette fel a kapcso-
                                  latot a kórház távfelügyeleti diszpécserével,
                                  aki elmondta, hogy a hotelépület ötödik eme-
                                  letén van tűz, a kiürítést a dolgozók meg-
                                  kezdték. Az újabb információkat a művelet-
                                  irányító rádión továbbította a vonuló tűzoltó-
                                  szereknek. A beavatkozást a katasztrófavédel-
                                mi műveleti szolgálat részéről Ormándy Zoltán
       üsttel telítődött Székesfehérváron a Fejér    tűzoltó őrnagy irányította. A tűzoltójárművek a
      FMegyei Szent György Egyetemi Oktató         hotelépület előtt sorakoztak fel, a magasból
      Kórház hotelépületének egyik ötödik emeleti     mentő létraszer is megtelepült.
      folyosószárnya, miután kigyulladt két televízió
      az egyik kórteremben március 11-én hajnal-
      ban. A tüzet a beépített tűzjelzőrendszer füst-
      érzékelője észlelte, amely automatikus jelzést
      küldött a katasztrófavédelemnek.
       A tűzátjelzés után a Fejér megyei művelet-
      irányítási ügyelet a kórház tűzoltási és műszaki
      mentési terve alapján riasztotta a tűzoltóegysé-
      geket. Ilyen dokumentációt jogszabályban
      meghatározott létesítményekhez, például bizo-
      nyos szállásépületekhez, színházakhoz, bevá-
      sárlóközpontokhoz, és száznál több fekvőbe-
      teg-férőhellyel rendelkező kórházakhoz készí-
      tenek a hivatásos tűzoltóságok. A terv részlete-
      sen leírja a tűz esetén riasztandó tűzoltószerek   4                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11