Page 5 - magazin-április
P. 5

„Az  érdemjel  nagy                           meg, mintha szolgálat-
     megtiszteltetés   szá-                           ban riasztást kaptam
     momra, csak tettem a                             volna, tűzoltó vagyok,
     dolgom az esküm sze-                             tehát úgy is kell csele-
     rint, szeretnék az elis-                           kednem” – emlékezett
     merésben osztozni min-                            az őrmester. A házban a
     den ott beavatkozó baj-                           családja biztonságban
     társammal” – fejezte be                           volt, de azonnal a beteg
     a történetet szerényen                            szomszédjára gondolt.
     Hovanecz Tamás.                               Nem tudhatta, hogy ő
      Tóth Gábor őrmester                            már kijött-e, ezért azon-
     hőstette   annyiban                            nal átrohant a házhoz.
     különbözik más beavat-                           „A bejárati ajtó már telje-
     kozásoktól, hogy ő pihe-                         sen égett” – mondta. Ezért
     nőidejében tette, amit a szíve és lelkiismerete   betörte az egyik ablakot és bekiabált, de választ
     diktált neki. „Szilveszter előtt történt, hajnal fél nem kapott. Gyorsan átszaladt egy másik ablak-
     egykor még ébren voltam, a kisebbik lányom      hoz, azt is betörte és kereste szomszédját, aki
                               ekkor jelent meg az első betört ablaknál.
                               „Amikor megláttam, kicsit megnyugodtam” –
                               mondta az őrmester. Az általa kialakított mene-
                               külési útvonalon a férfi el tudta hagyni az égő
                               házat, sérülések nélkül ki tudott kijönni. Az
                               őrmester ekkor vett csak fel valami melegebb
                               ruhát. A tűzoltóegységek megérkezése után a
                               háttérmunkálatokban is segített, a gépjárművek
                               vízellátását biztosította a tűzcsapról. „A csalá-
                               dom kicsit megijedt, a mai napig nem heverték
                               ki az esetet, de minden jó, ha a vége is jó, sze-
                               rencsére senki sem sérült meg” – mondta végül
                               Tóth Gábor.

                 Fotók: Gyöngyösi HTP, Tóth Gábor archív

     valamiért nem tudott aludni, így még vele ját-
     szottam” – mesélte Gábor. Egy órakor sikerült
     ágyba tennie a kicsit és ő is pihenni indult.
     „Valami tűzijátékszerű ropogást hallottam, mér-
     ges is lettem, hiszen örültem, hogy a kicsi
     elaludt” – mondta. Kinézett az ablakon és tűzijá-
     ték helyett azt látta, hogy a szomszéd ház tetejét
     lángok borították be, a ropogásszerű hang pedig
     a palatető robbanásaiból származott. Azonnal
     jelezte a tüzet a műveletirányító kollégáknak,
     akik gyorsan riasztották a hivatásos, önkor-
     mányzati és az önkéntes tűzoltókat. „Úgy éltem


                       2021. ÁPRILIS                            3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10