Page 4 - magazin-április
P. 4

Időszerű kérdések


      Nagy Csaba tűzoltó főhadnagy

      AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK         Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere nemzeti ünnepünk,
         március 15-e, az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 173. évfordu-

         lója alkalmából elismerésben részesítette azokat, akik saját testi épsé-
         gük kockáztatásával segítettek a bajbajutottakon. Két Heves megyei
         tűzoltó is Bátorságért Érdemjel kitüntetésben részesült önfeláldozó és

         kiemelkedő helytállásáért. Hovanecz Tamás tűzoltó főtörzsőrmesterrel,
         a gyöngyösi hivatásos tűzoltó-parancsnokság és Tóth Gábor tűzoltó
         őrmesterrel, a pétervásárai katasztrófavédelmi őrs beosztott tűzoltójá-
         val beszélgettünk az eseményekről.


      Hovanecz Tamás főtörzsőrmester tapasztalt tűz-
      oltó, 2003 óta szolgál a gyöngyösi tűzoltóságon.
      „Január hatodikán hajnalban érkezett a riasztás,
      hogy egy gyöngyösi társasház második emele-
      tén robbanás történt és egy szoba is égett.” –
      kezdte történetét Tamás. A tűzoltók nagy erők-
      kel vonultak a helyszínre, amikor megérkeztek,
      látták, hogy a lángok az épületen kívül a harma-
      dik emelet irányába terjednek és a robbanás
      következtében több lakás ajtaja beszakadt, a lép-

                                a feladatom az volt, hogy egy vízsugár védelmé-
                                ben hatoljak fel az emeletre a lépcsőházon
                                keresztül” – mondta a főtörzsőrmester. Felment
                                a lépcsőkön és mikor a füsttel teli szobában meg-
                                találta a tűzfészket, elkezdte oltani a lángokat.
                                „Az oltást kollégáim egy létrás gépjárműből,
                                kintről segítették” – mondta Tamás. A tűzhöz ő
                                volt a legközelebb, gyors beavatkozásának
                                köszönhetően a lángokat kevesebb mint húsz
                                perc alatt teljesen elfojtották. Az emberek menté-
                                se párhuzamosan történt, tizennyolc embert vitt
      csőházat határoló üvegfal kirobbant a helyéről.   ki bajtársaival közösen a létrás tűzoltó autó
      Az épületből a lakók többsége csak a felső szin-   segítségével. A főtörzsőrmester két családnak
      tek felé tudott menekülni, vagy az erkélyeken    segített, többek között egy babakocsiban fekvő
      talált menedéket. „Mi voltunk az első kiérkezők,   kisgyermeket is levittek a tűzoltó kollégájával.


   2                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9