Page 10 - magazin-július-augusztus
P. 10

Időszerű kérdések

      Dojcsák Dávid címzetes tűzoltó százados


      GÁZPALACKOK A TŰZBEN      Gy   akran előfordul, hogy egy-egy beavat-    hatatlan önbomlásnak indul, amely intenzív hő-
                                és térfogatnövekedéssel jár, végül a palack felha-
          kozás során gázpalackok nehezítik a
      tűzoltók munkáját. Lakóházakban keletkezett     sad és felrobban. Amennyiben az önbomlás
      tüzeknél legtöbbször propánbutángáz-palac-      bekövetkezik, a palack hűtésével már csak kés-
      kokkal, garázs- és műhelytüzeknél pedig a      leltetni lehet a belsejében zajló folyamatot, az
      különböző hegesztési eljárások során használt,    azonban teljesen kiszámíthatatlan, hogy med-
      ipari gázt tartalmazó palackokkal találkoznak az   dig. Ilyenkor a legbiztonságosabb kilőni az ace-
      egységek. A biztonságosabb munkavégzés érde-     tiléntartályt, ehhez a rendőrség segítségét szok-
      kében a katasztrófavédelem műveletirányitó      ták kérni a tűzoltók.
                                  Borsod-Abaúj-Zemplén megyében nem telik
                                el úgy év, hogy ne lennének olyan tűzesetek,
                                amelyekben hegesztéshez használt gázpalackok
                                is érintettek. 2012 óta harminchat ilyen esemény
                                volt, ezek során tizenhat helyszínen összesen
                                húsz dissous-palackot ártalmatlanítottak kilö-
                                véssel. A tűzoltóknak legutóbb júniusban
                                Mályiban, egy műhely- és tárolóépületben kelet-
                                kezett tűznél kellett farkasszemet nézniük a fel-
                                forrósodott acetiléngáz-palackokkal. A munká-
                                latok során az egységek hat háztartási gázpalack
                                maradványait találták meg az épületben, emel-
                                lett négy sértetlen propánbutángáz-, két autó-


      ügyelete már a tűzesetek bejelentése során
      igyekszik megismerni azokat a potenciális
      plusz veszélyforrásokat, kockázatokat,
      amelyekkel az egységeknek esetleg szem-
      be kell majd nézniük, ezek az információk
      azonban nem mindig állnak rendelkezésre.
      Sokszor csak a helyszíni egyeztetés, rosz-
      szabb esetben csak a tűz oltása közben
      derül ki, mit rejt egy-egy lángoló épület.
      Egyik fajta gázpalack sem veszélytelen, ha
      hő éri, a legnagyobb körültekintést mégis a
      lánghegesztéshez használt acetilén-, más
      néven dissous-palackok igénylik. Sajátos-
      ságuk, hogy esetükben nem egy egyszerű                         Fotók: Dojcsák Dávid
      gáztároló edényről van szó, ugyanis a tartályban
      lévő, acetonban oldott gázt csak a speciálisan    gáz-, hat oxigén-, valamint három acetiléngáz-
      kialakított porózus belsőben lehet nagy nyomá-    palackot hűtöttek le és vittek ki a romok közül.
      son biztonságosan tárolni. Egy bizonyos mérté-    Az acetilénpalackokat rendőrségi mesterlövé-
      kű hőhatás után a palack tartalma visszafordít-   szek tették ártalmatlanná.


   8                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15