Page 9 - magazin-július-augusztus
P. 9

EGYSZERŰ MOZZANAT.     A balesethez érkező tűzoltóegy-
     ség egyik első feladata, hogy
     áramtalanítsa a járműveket.
     Ezek a munkálatok minden eset-
     ben párhuzamosan folynak az
     életmentéssel. Ezt a rövid folya-
     matot  nemcsak   szükséges,
     hanem kötelező is elvégezni
     minden egyes balesetet szenve-
     dett jármű esetében. Itt is fontos
     tényező az idő, minél hamarabb
     feszültségmentesítik a motorte-
     ret, annál nagyobb biztonságban
     vannak a sérültek és a beavatko-                           Fotók: Molnár Krisztina
     zó állomány is. Ezért fontos, hogy a tűzoltók     Ha az ütközés következtében nem sérült meg
     pontosan tisztában legyenek az adott jármű      az akkumulátor, akkor sem lehet hátradőlni. Ha
     műszaki paramétereivel.               kilyukad egy elektromos alkatrészekhez köthető
      Minden újabb típusú jármű rendelkezik egy     vezeték, ugyanúgy fennáll a szikraképződés
     úgynevezett veszélykezelési adatlappal. Ez az    esélye.
     adatlap tartalmazza az áramtalanítás módját, a     Egy tapasztalt tűzoltó egy átlagos jármű ese-
     kisebb és nagyobb akkumulátorok pontos        tében pár másodperc alatt elvégzi ezt a rendkí-
     helyét. Ugyanis egyre több autóba szerelnek már   vül fontos mozdulatsort. Egy kamion mentésé-
     be más és más funkciókkal ellátott akkumuláto-    nél már egy picit több időbe telhet ez a folyamat,
     rokat, egyszerre többet is. Így előfordul, hogy   hiszen nagyobbak az akkumulátorok, és több is
     nem elég egyet leválasztani a hálózatról, meg    van belőlük egy-egy vontatón.
     kell keresni az összes hasonló alkatrészt. Az     Fontos, hogy az áramtalanítás időtartama
     autók típusait a tűzoltók pontosan ismerik, de    alatt egy tűzoltó mindig „őrt álljon” egy védősu-
     ha vannak még kérdések, vonulás közben felké-    gárral a kezében, ha véletlenül mégis tűz kelet-
     szülnek az adott típus műszaki adataiból. Ehhez   kezne, vagy robbanás történne.
     leginkább a főügyeleten dolgozó munkatársak      Megint más a helyzet az egyre nagyobb teret
     tudnak információkat adni.              hódító elektromos autók esetében. Ezeknél az
      Ha folyik az üzemanyag, még veszélyesebb      autóknál nemcsak szokványos 12 vagy 24 voltos
     helyzet alakulhat ki. A levegőben elektromos    akkumulátorokat találunk, hanem ott vannak
     zárlat keletkezhet, a kiáramló üzemanyag gőzé-    bennük a hatszáz voltos feszültéségen működő
     ből és a levegőből kialakult elegy pedig tűz- és   cellák is, a fém alkatrészek pedig vezetik az ára-
     robbanásveszélyes lehet. Elegendő egy apró      mot. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a tűzol-
     szikra, és máris bekövetkezhet a robbanás, vagy   tók minden esetben a legmagasabb szakmai fel-
     felcsaphatnak a lángok. Ez nem csak a járműben    készültséggel és a legnagyobb körültekintéssel
     okozhat további károkat, a beavatkozó állomány    járjanak el a műszaki mentés során.
     tagjaira is veszélyt jelent.


                 2021. JÚLIUS-AUGUSZTUS                              7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14