Page 7 - magazin-július-augusztus
P. 7

Nagy Csaba tűzoltó főhadnagy


     A NAPELEMEK OLTÁSÁNAK

     NEHÉZSÉGEI
       katasztrófavédelem június 17-én zárta le      Az elméleti oktatást követően a tűzoltók
     Aazt a Magyarországon úttörő együttműkö-       különböző gyakorlati eseteket teszteltek annak
     désigyakorlat-sorozatot, amelynek központjá-     érdekében, hogy minél több információt szerez-
     ban a napelemrendszerekben keletkezett tüzek     zenek a technológia sajátosságairól, továbbá,
     oltása volt. A helyszínt a Mátrai Erőmű visontai   hogy fény derüljön arra, milyen nehézségekkel
     telephelyén kiépített napelempark adta, amely    találkozhatnak a napelemtüzek oltásakor. A
                               tesztek eredményéből gyakorlati következteté-
                               seket vontak le.
                                Elsőként egy működésben lévő elemet sötét
                               fóliával letakartak. Megállapítható volt, hogy a
                               felület takarását követően az eredetihez képest
                               nagyjából a negyedére csökkent az elemben a
                               feszültség. Az összekapcsolt napelemek a talaj
                               felől visszaverődött sugárzást is hasznosítják,
                               ezért csak teljes, mindkét oldali takarást követő-
                               en csökkent tovább a feszültség.
                                A második próbálkozás során a napelemet
                               vízsugárral hűtötték. Ekkor azt tapasztalták,
      Fotók: Szőke Péter – BM OKF, Nagy Csaba


     hazánkban az egyik legnagyobb.
     A napelemek felhasználása, a
     napelemrendszerek   kiépítése
     egyre elterjedtebb, azért is volt
     fontos, hogy egy tűzzel is járó
     műszaki meghibásodás esetén a
     beavatkozó tűzoltók tisztában
     legyenek a tűzoltás és mentés
     mozzanataival, a tűzoltás során
     adódó veszélyekkel. A gyakorla-
     tok a napelempark szakembere
     által tartott, a villamos energia
     alapjairól szóló oktatással kez-
     dődtek, hogy az állomány tagjai-
     nak megfelelő rálátása legyen a
     rendszerek működésére. Elhang-
     zott, hogy a háztartási rendszerek jellemzően    hogy az elem hőmérséklete csökkent, viszont a
     közvetlenül, ám egy-egy nagyobb létesítmény     hűtött panel hatásfoka növekedett. A vízzel
     már transzformátoron keresztül kapcsolódik a     hűtött panel feszültségszintje kis mértékben
     hálózatra.                      megnőtt a hűtést követően. A következő kísérlet


                 2021. JÚLIUS-AUGUSZTUS                              5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12