Page 8 - magazin-július-augusztus
P. 8

Időszerű kérdések

                                Molnár Krisztina tűzoltó főhadnagy
      során habbal takartak be egy elemet. Ekkor
      hasonló reakciót tapasztaltak, mint a víz hasz-
      nálata során, a panel hőmérséklete csökkent, a    ÁRAMTALANÍTÁS –
      tisztasága is javult, így átmenetileg a leadott tel-
      jesítmény is megnövekedett.             VAGY MÉGSEM?
        A következő kérdés az volt, hogy miként
      működik egy roncsolódott elem. Meglepő ered-
      ményt kaptak, hiszen az erősen megrongálódott        „A tűzoltók áramtalanították a
      panelnél sem csökkent a feszültség leadása, a        sérült járművet…” – olvasható
      kisebb egységek továbbra is működtek és bizto-        a legtöbb, balesetnél végzett
      sították a feszültség leadását. Megvizsgálták a
      panelek tűzállékonyságát is. Kiderült, hogy az        beavatkozásról szóló cikkben.
      átlyukasztott, sérült panel már 150 Celsius-fok-       De mit is jelent pontosan az
      nál átégett, míg a teljesen ép darab körülbelül       áramtalanítás? Miért kell min-
      500 Celsius-fokon égett át, majd semmisült meg
      teljesen, továbbá hogy a panel leeső részei         denképpen elvégezni? Milyen
      tovább táplálták az égést. Az ép üvegfelülettel       ismeretek szükségesek hozzá?
      rendelkező elem nyolc perc hevítést követően         Ennek jártunk utána.
      sem tört össze, csak ott olvadt meg, ahol közvet-
      lenül láng érte.
       A többszöri tesztelés után megállapítható
      volt, hogy egy tűz során a beavatkozó állomány
      legfontosabb feladata, hogy az égő elemek és az
      átalakító közötti kapcsolatot megszüntesse.
      Ennek a menete, hogy elsőként a gyűjtőállomást
      kell feszültségmentesíteni, ezt az átalakító vagy
      az inverter lekapcsolása követi, a habanyaggal
      történő oltást pedig a transzformátor feszültség-
      mentesítése után lehet megkezdeni. A gyakorlat
      feltételezése szerint a létesítményi és a hivatásos
      tűzoltók először porral oltó készülékkel oltot-
      tak, majd a feszültségmentesítést követően a
      tűzzel érintett napelemsort habtakaróval telje-
      sen betakarták.
       Összességében elmondható, hogy a napele-
      mes tüzeknél is az életmentés az elsődleges, de
      ezekben az esetekben a szokásosnál is körülte-
      kintőbben kell eljárniuk a tűzoltóknak, hiszen
      ezek a beavatkozások jelentős veszélyeket rejte-
      nek magukban. Ráadásul nem egy helyen a nap-
      elemek termelte áram nélkülözhetetlen, tehát
      törekedni kell arra is, hogy az érintett rendszer-
      elem minél rövidebb időre essen ki a terme-
      lésből.   6                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13