Page 10 - magazin-november
P. 10

Időszerű kérdések


      S. Tóth Anikó tűzoltó százados

      AZ ESŐT NEM TUDTÁK ELÁLLÍTANI,


      MINDEN MÁST MEGOLDOTTAK…         Október 8-án ért véget Ljubljanában a Siquake 2020 elnevezésű nem-
         zetközi gyakorlat, amely a földrengések okozta helyzetekre fókuszált.
         Magyarországot a HUSZÁR önkéntes mentőszervezet tagszervezetei

         képviselték. A gyakorlatot korábban a járványhelyzet miatt elhalasztot-
         ták, így a Szlovéniában tartott esemény fő célja az volt, hogy a kény-
         szerű szünet után erősítse az együttműködést a szomszédos országok

         között, a résztvevő csapatok megismerjék egymás munkáját, javuljon a
         kommunikáció, és újraköttessenek a szakmai kapcsolatok.


      A Siquake projektben a szlovén, horvát és
      magyar közepes városi kutató-mentő csapat
      mellett egy osztrák víztisztító és egészségügyi
      modul, valamint egy olasz mérnökcsapat dolgo-
      zott együtt, és az olaszok gondoskodtak a kime-
      nekítettek elhelyezéséről is.
       A HUSZÁR önkéntes mentőszervezet tag-
      szervezetei az úgynevezett nulladik napot hazai
      felkészüléssel töltötték, majd Nagykanizsáról
      indulva október 5-én, kedden érkeztek meg
      Ljubljanába. A csapat vezetője, Balázs László, a
      Pest Megyei Kutató-mentő Szolgálat elnöke
      elmondta, hogy a legelső és legfontosabb bizton-
      sági intézkedés a COVID-szűrés volt,
      ez különös aktualitást adott a gyakor-
      latnak. A HUSZÁR a fogadóponton
      kapott információk alapján indult
      tovább a Ljubljana északkeleti részén
      kijelölt Edvard Peperka katonai léte-
      sítmény területére. A csapat Alfa és
      Bravó egysége különböző feladatokat
      teljesített, Laci beszámolója szerint az
      „alfák” a gyors átöltözés után már
      terepre indultak, míg a Bravó egység
      azonnal elkezdte a tábor felállítását.
      A műveletet a trénerek figyelték.
      „Fontos tényező, hogy hogyan gaz-
      dálkodunk az idővel, hiszen az az
      elvárás, hogy riasztástól számított


   8                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15