Page 6 - magazin-november
P. 6

Beavatkozások belülről

      Papp-Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagy

      LÁNGOLÓ SZÁLLODA        któber 17-én este hét óra után három perc-   megyéből a nyíradonyi, a hajdúböszörményi, a
      Ocel futott be a hívás a 112-es hívásfogadó     debreceni, a hajdúszoboszlói és a berettyóújfalui
      központba, amely szerint a bejelentő a házával    hivatásos tűzoltók vonultak, Szabolcs-Szatmár-
      szemben lévő hotelnél robbanást hallott és lán-   Bereg megyéből pedig a nyíregyházi, a nyírbáto-
      gol a tető… Egy perccel később a hotelből is tele-  ri, a fehérgyarmati hivatásos és a szakolyi önkor-
      fonáltak és kérték a tűzoltók segítségét. Az első  mányzati tűzoltókat riasztották az esethez. A
      hívás után három perccel már tizenkét autó szi-   sorra érkező egységek körbeállták az épületet és
      rénázott a Nyíradony-Tamásipusztán lévő négy-    megkezdték a sugarak szerelését. Mindenki tette
      csillagos szállodához. A Hajdú-Bihar megyei     a dolgát, a tűzoltók csoportirányítás mellett,
      katasztrófavédelmi műveleti szolgálat távolsági   a műveleti szolgálat vezetésével dolgoztak. A
      felderítés alapján még plusz vízszállítókat és    beavatkozások párhuzamosan zajlottak, voltak,
      magasból mentőt kért, ezzel egy időben a riasz-   akik a szállodát vizsgálták át, hogy biztosan üres
      tási fokozatot a legnagyobbra, ötös kiemeltre    legyen az épület, egy másik egység a sugarakat
      emelték.                       belül vezette fel a tetőtérbe, és a vízutánpótlásról
       A közelben található nyíradonyi őrs tűzoltói   is azonnal gondoskodtak a tűzoltók. A művelet-
      érkeztek elsőként a helyszínre, jelentésük után   irányítás intézkedett a háttértámogatásról és a
      világossá vált, hogy a már vonuló egységek mel-   települések védelméről is, hiszen Debrecen lak-
      lett további rajokra is szükség lesz. Hajdú-Bihar  tanyája is üresen állt a káreset miatt.   4                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11