Page 3 - magazin-november
P. 3

NOVEMBERI GONDOLATOK


    Aktuális, egyúttal általánosan érvényes. Ezen elvek szerint állt össze A tartalomból
    ez a lapszámunk. Cikkeink aktuálisak, miközben olyan tetteket vagy
    életfejezeteket mutatnak be, amelyek tanulsága elemelkedik a hét-
    köznapoktól, örökérvényű és egyértelmű. Ezek lényege leegyszerű-       Végső búcsú........................2
    sítve ennyi: az életet meg kell becsülni.                  Beavatkozások
      Aktuális cikkeinkben különösen élesen igazolódik a fenti állítás.  3   belülről
    Veszteséget és dicsőséget is hozott az október, megjelenésünk idején
    már a novemberbe is belekóstoltunk. Az elmúlt pár hét egyértelmű-      Halálos lakástűz
    vé tette, hogy semmilyen indokkal nem rázhatjuk le a gondoskodás,      Szarvason.............................3
    az előrelátás, a tervezés terhét, mert a váratlan események, kiszá-     Lángoló szálloda ................4
    míthatatlan fordulatok senkit nem kímélnek. Ezekkel csak az tud
                                           Életeket mentett a
    valamit kezdeni, akinek vannak eszközei hozzá, aki mozgósítani
                                           füstérzékelő az idősek
    tudja a korábbi tapasztalataiból szerzett tudását az előtte álló prob-
                                           otthonában ..........................6
    léma megoldásához.
      Az elmúlt időszakban több olyan baleset és tűzeset is történt,   8   Időszerű kérdések
    amelyek életeket oltottak ki, otthonokat pusztítottak el. Nemcsak a
    káresetek helyszínén küzdöttek a kollégáink, hanem a médián és a       Az esőt nem tudták
                                           elállítani, minden mást
    világhálón is megszólítottuk az embereket, figyelmeztettünk min-
                                           megoldottak ........................8
    den rendelkezésre álló módon arra, hogy vigyázzanak magukra és
    másokra, mert – visszautalva az írás elejére –, az életet meg kell      A kéményből indult
    becsülni.                                  a tűz....................................11
      Krónikánk egyik szomorú fejezete arról szól, hogy elveszítettük      Mi a teendő
    egy kollégánkat is, akiről nemcsak az volt köztudott, hogy szakmá-      üzemanyag-szivárgás
    jának elismert képviselője, de az is, hogy becsülte és tisztelte az élet-  esetén?................................12
    et, a család melegét, és a hivatását is. Távozása űrt és kérdéseket
    hagyott maga után.                         14    Portré
      Az egyik kérdés az, hogy mi a felelőssége azoknak, akik viszont      Szőke lány
    a szervezet kötelékében dolgozva egészségesen, elhivatottan, fele-      talpig hivatásban..............14
    lősséggel végzik a tevékenységüket. A lapunk hasábjain megszólal-      Elismerés az önkéntes
    tatottak különböző válaszokat adnak. Egyikük folyton közvetít a
                                           tűzoltói munkáért ...........17
    civilek és a szervezet között, nyilatkozik, cikket ír, ott van az esemé-
                                           Harminc éve vonulnak ...18
    nyek kereszttüzében, tájékoztat, figyelmeztet, dokumentál. Más kol-
    légáink, partnereink, vagy önkéntes társaink külföldön képviselik a     Az értékteremtő
    katasztrófavédelem értékrendszerét, gyakorlatokon bizonyítják,        alezredes............................20
    hogy nincs lehetetlen, mint ahogy tették azt a Siquake gyakorlaton      Tűzoltó,
    is, Ljubljanában.                              Európa-bajnok íjász .........21
      Azt is megtapasztaltuk ismét, hogy megtérül a tervezés, az előre-
    látás. Fejér megyében egy idősotthon lakóit kellett másodpercek   23    Magazin
    alatt biztonságba helyezni, amikor elharapództak a lángok az intéz-     Kalandos állatmentés
    ményben. Ez csak úgy sikerülhetett, hogy az ott dolgozók tudták,       Szegváron...........................23
    merre vannak a menekülési útvonalak, hogyan kell gondoskodni
                                           Tíz éve égett le
    azokról, akik magukról már nem tudnak, tűzoltóink pedig gyorsa-
                                           a salgótarjáni csokigyár ..25
    ságukkal, helyismeretükkel, összehangoltságukkal lettek úrrá a
    helyzeten.
      A fentiek alapján nem lehet azt állítani, hogy egyhangúak lenné-
    nek a katasztrófavédelem hétköznapjai. Történeteinkből kiolvasha-      Címlapunkon:
    tó, hogy ha az élet valóban a legdrágább ajándékunk, akkor annak      Raktár és irodaépület
    védelme, megóvása a legizgalmasabb és legfontosabb feladat, amit      gyulladt ki Kőbányán,
    valaki felvállalhat. Lapunk hasábjain azok szólalnak meg, akik ezt     október harmincadikán
    az izgalmas, téttel teli feladatot nap mint nap helyesen oldják meg.
                                          Fotó: FKI Videcsoport
                             A szerkesztőség
                                        www.katasztrofavedelem.hu

                     2021. NOVEMBER                             1 1 1
   1   2   3   4   5   6   7   8