Page 5 - magazin-november
P. 5

Beavatkozások belülről     Várszegi György tűzoltó főhadnagy
     HALÁLOS LAKÁSTŰZ SZARVASON


       Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-      A tűzoltás vezetője látva a tűz rendkívül
     Atóság műveletirányítási ügyeletére október     gyors terjedését és a szomszédos épületek közel-
     21-én hajnali öt órakor érkezett a jelzés, hogy   ségét, tovább emelte a riasztási fokozatot. Így
                                       hamarosan további két gépjár-
                                       műfecskendő csatlakozott a be-
                                       avatkozó erőkhöz, a rajok a me-
                                       gyén kívülről, Kunszentmár-
                                       tonból és Szentesről érkeztek. A
                                       Békés megyei katasztrófavédel-
                                       mi műveleti szolgálat a hely-
                                       színre érkezéskor átvette a tűz-
                                       oltás vezetését, majd az épüle-
                                       tek és a gépjárműfecskendők
                                       elhelyezkedése miatt csoport-
                                       irányítást határozott meg. Bő
                                       egy óra leforgása alatt a tűz
                                       továbbterjedését hat vízsugár-
                                       ral, több irányból támadva sike-
                                       rült megakadályozni. A tűzol-
                                       tók dugólétra és kéziszerszá-
                                       mok segítségével eltávolították
                               Fotók: Várszegi György

     Szarvason, a Vágóhíd utcában kigyulladt egy
     családi ház melléképületének tetőszerkezete, és
     robbanásokat is lehet hallani. Az esethez kettes
     kiemelt riasztási fokozat mellett két gépjármű-
     fecskendőt és egy vízszállító járművet riasztot-
     tak az ügyelet szakemberei. Mivel a helyszín
     közel volt, a városi egységek a riasztás után hat
     perccel megérkeztek a tűzhöz. Az elsődleges fel-
     derítés alapján a főépület és a hozzá épített mel-
     léképület tetőszerkezete teljes terjedelmében
     égett, a lángok már az előszoba falait is veszé-
     lyeztették. A közművek kiszakaszolását követő-
     en a tűzoltók négy vízsugárral kezdték oltani a
     lángokat, a beavatkozás során egy eszméletlen    a tűzzel érintett területeken a tetőcserepeket és a
     embert kivittek az épületből, akit azonnal átad-   beégett faszerkezeteket, majd a még égő és izzó
     tak a mentőszolgálat munkatársainak. Az egész-    részeket maradéktalanul eloltották. Az utómun-
     ségügyi szakemberek a füstmérgezést szenve-     kálatokat kilenc órára fejezték be. A tűz keletke-
     dett lakó életét a gyors beavatkozás ellenére sem  zési okának kiderítése érdekében a katasztrófa-
     tudták megmenteni, sajnos a helyszínen életét    védelmi műveleti szolgálat tűzvizsgálati eljárást
     vesztette.                      indított.


                     2021. NOVEMBER                             3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10