Page 7 - magazin-november
P. 7

A luxushotel tetőszerkezete teljes terjedelmé-
     ben, nagyjából négyezer négyzetméteren égett, a
     kilenc, maximális nyomással működő vízsuga-
     rat szinte elnyelték a többméteres lángok. Az
     oltás előrehaladtával az épület belsejében dolgo-
     zó tűzoltókat vissza kellett vonni, mert a besza-
     kadó födém és a tetőszerkezet közvetlenül
     veszélyeztette őket. A tűzoltók nemcsak földről
     felfelé irányított vízsugarakkal, hanem három
     magasból mentőn keresztül is küzdöttek a lán-
     gokkal. A vízutánpótlásért felelős egységek a
     föld feletti tűzcsapok mellett a szálloda kültéri
     medencéjét is kiszivattyúzták, majd a halastóról
     táplálták meg a gépjárműfecskendőket.
      A vendégeknek és a szálló személyzetének,
     összesen nyolcvanöt embernek időben sikerült
     elhagynia az épületet. A melegedőbuszokat
     viszont nem vették igénybe, hiszen tudták, hogy
     a hotelbe egyhamar úgysem térhetnek vissza.
     Voltak, akik hazamentek, másokat pedig egy
     debreceni szállodában helyeztek el.
      A hotel nemcsak a pihenni vágyókat fogadta,
     hanem magánklinikaként is funkcionált. A föld-
     szinten műtétekhez szükséges robbanásveszé-                  Fotók: Papp-Kunkli Nóra, Gulyás Gábor
     lyes gázok, palackok voltak, de ezeket az eszkö-
     zöket szerencsére nem érte nagy hő. Az épület-
     részből – a vízkár elkerülése érdekében – nagy
     értékű orvostechnikai és diagnosztikai berende-
     zéseket mentettek ki a tűzoltók.
      Az oltás végéről szóló első jelentéseket éjfél
     után fél órával adták le az egységek, de az utó-
     munkálatok során még számos izzó részt, tűz-
     fészket kellett újra és újra eloltani, ez egészen
     hajnalig eltartott. A fáradt tűzoltókat frissek vál-
     tották fel, és kisebb létszámmal ugyan, de foly-
     tatták az utómunkálatokat. A tűzvizsgálathoz
     elengedhetetlen helyszíni szemlét és a tanúk
     meghallgatását is azonnal megkezdték a szak-
     emberek, akik egyebek mellett vizsgálják, ponto-
     san hol, mikor és miért keletkezett a tűz. Az
     összesen hetvennégy tűzoltó munkájának
     köszönhetően az épület, bár fényéből jócskán
     vesztett, de nem vált aznap este hamuvá.

                     2021. NOVEMBER                             5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12