Page 5 - magazin-szeptember
P. 5

Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados

     MIKOR MINDEN MÁSODPERC SZÁMÍT

                                     Az újabb rajjal a Fejér megyei
                                    katasztrófavédelmi műveleti szolgála-

                                    tot is riasztották, és az irányítást Nagy
                                    Miklós tűzoltó őrnagy vette át. A klub-
                                    helyiségként használt melléképületnél
                                    sikerült elfojtani a lángokat, ám a tűz
                                    betört a tetőhéjazat alá, és a cserépfe-
                                    dés alatt függőleges irányban terjedt a
                                    családi ház faszerkezetén. A lángok
                                    horizontálisan kúsztak tovább a taréj-
                                    szelemenen. Azt, hogy a tűz milyen
                                    gyorsan terjed, ekkor kívülről még
                                    nem lehetett látni, csupán a hőkamera
                                    mutatta, hogy az épület garázs felöli
                                   oldalán már égnek a szarufák, a hőmér-
       magasba törő füstoszlopot a tűzoltók már a    sékletük 200-250 Celsius-fokos volt. A tűzoltók
     Alaktanyából kikanyarodva látták. Néhány       versenyt futottak az idővel. Ahogy mondják,
     utcával távolabb egy családi házzal egybeépített   „meg kellett fogni a tüzet”, amely a negyvenöt
     melléképület gyulladt ki augusztus 10-én       fokos meredekségű tetőszerkezeten nagyon
     Székesfehérváron. A megyei fő- és
     műveletirányító ügyelet két gépjár-
     műfecskendőt és a vízszállító jármű-
     vet riasztotta a helyszínre. A közelben
     élők több durranást is hallottak. Egy
     propánbutángáz-palack az egységek
     kiérkezésekor robbant fel. A tető-
     tér-beépítéses családi házzal egybe-
     épített egykori garázs ekkor már lán-
     gokban állt.
      A tűzoltók az egyik gépjárműfecs-
     kendőről lehúzott gyorsbeavatkozó
     sugárral kezdték meg a tűzoltást,
     miközben a folyamatos vízutánpótlás
     érdekében tömlőkkel a közeli tűz-
     csapról táplálást szereltek. A felderí-
     tés során már látszott, hogy a tűz a lakó-
                               gyorsan terjedt. Nagy Miklós tűzoltó őrnagy
     ház tetőszerkezetére is átterjedt, ezért Simon
     Gyula tűzoltó főhadnagy, szolgálatparancsnok     összegzésében kiemelte, hogy minél merede-
     még egy gépjárműfecskendőt kért a helyszínre,    kebb a tető, annál gyorsabban terjed a tűz. Azt
     és egy-egy alapvezetéket szereltetett a ház bal és  ráadásul a szellőzőcserepek alatt folyamatosan
     jobb oldalára, hiszen az épület túlsó oldalát is   beáramló levegő is táplálja. Ha a lángok elsza-
     védeni kellett a lángoktól.             badulnak, szinte lehetetlen megfogni, a tűz


                    2022. SZEPTEMBER                             3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10