Page 6 - magazin-szeptember
P. 6

Beavatkozások belülről
                                oltók. Volt, ahol motoros láncfűrészt is használ-
                                tak, mivel a tetőszigetelés és a szarufák közötti,
                                zárt deszkafedésbe is belekapott a tűz.
                                Időközben sűrű füst szállt fel a héjazat alól,


      végigfut a faszerkezeten. Ezért kellett nagyon
      gyorsan cselekedni, a tűz elé menni – hangsú-
      lyozta az őrnagy. Ennek érdekében az épület
      tetőszerkezetének két oldalát, azoknak is az első
      és hátsó részét több ponton megbontották a tűz-
                                                Fotók: Szabó-Bisztricz Anett
                                        amely tovább nehezítette a bea-
                                        vatkozást, hiszen a látási viszo-
                                        nyok is jelentősen romlottak. A
                                        tűzoltók légzőkészülékben, tel-
                                        jes védőruházatban dolgoztak a
                                        nyári melegben a tetőn, ezért a
                                        munka folyamatossága, és a
                                        beavatkozásban részt vevők vál-
                                        tása érdekében Pétfürdőről még
                                        egy gépjárműfecskendő érkezett
                                        a helyszínre. A munkálatok köz-
                                        ben az épületen keresztül a pad-
                                        lástérbe is feljutottak a tűzoltók,
                                        és oltották a lángoló tetőgeren-
                                        dákat. Mindeközben az egyik
                                        tetőtéri szobában a födém átsza-
                                        kadt, és a helyiség külső hom-
                                lokzatának lambériafedése is átégett, amelynek
                                oltását azonnal meg kellett kezdeni. A gyors,
                                összehangolt és megfeszített beavatkozásnak
                                köszönhetően végül sikerült a lehetetlen, a tűz-
                                oltók megfékezték a lángokat, ezzel a tetőtér
                                bútorait, berendezési tárgyait, az ott lévő anya-
                                gi javakat megmentették. Személyi sérülés nem
                                történt, a családi házban és a melléképületben
                                senki sem tartózkodott. A tűz keletkezésének
                                okát és körülményeit a Fejér Megyei Kataszt-
                                rófavédelmi Igazgatóság vizsgálja.   4                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11