Page 8 - magazin-szeptember
P. 8

Beavatkozások belülről      Németh Ádám tűzoltó főtörzsőrmester
      HÁROM NAPIG ÉGETT EGY


      HODÁLY NAGYIVÁNNÁL

         Léteznek olyan anyagok, amelyek égése olyan intenzív, hogy azt a ma
         létező, legmodernebb tűzoltótechnikával is hosszadalmas munka meg-

         fékezni. Ilyenek például a szalmabálák vagy a kifejezetten elégetésre
         gyártott termékek, amelyek égése akár napokig is kihívás elé állíthatja
         a beavatkozókat. Augusztus huszonkilencedikén, éjszaka pontosan egy

         ilyen káresemény vette kezdetét a Tisza-tó térségében.


      Egy férfi éjjel tizenegy óra után pár perccel hívta ban állt a bejelentővel, aki közölte, hogy az
      a 112-es segélyhívószámot, hogy Nagyiván kül-    épület teteje már be is szakadt és jelentős meny-
      területén, egy szín alatt napraforgóból készült   nyiségű füst képződött. Mint kiderült, egy
      biobrikett ég. A helyi tűzoltókban egyből felde-   ezerkétszáz négyzetméteres hodályról volt szó,
      renghetett az a néhány évvel ezelőtti kárese-    amelyben több mint ötszáz raklap brikett, vala-
      mény, amely szintén Nagyivánnál történt egy     mint a mellette tárolt gabona és lucerna, illetve
      brikettáló üzemben. Azt a tüzet is hosszú ideig   az épület tetőszerkezete égett teljes terjedelmé-
      tartott eloltani.                  ben. A tűzoltás vezetője a jelentős hőterhelés,
       Tiszafüredről, Karcagról, Debrecenből és     továbbá az összeomló tető jelentette veszély
      Mezőkövesdről összesen három gépjárműfecs-      miatt megtiltotta a beavatkozóknak az épületbe
      kendő és két vízszállító indult a helyszínre a    való belépést, ezért a kint lévők négy vízsugár-
      katasztrófavédelmi műveleti szolgálattal egye-    ral kezdtek hozzá a tűzoltáshoz, miközben a
      temben. Eközben a megyei fő- és műveletirá-     két vízszállító a közeli Nagyivánról ingajárat-
      nyító ügyelet folyamatos telefonos kapcsolat-    ban hordta a vizet. A tűzoltás vezetője gyorsan
                                             felmérte, hogy ezt a
                                              tüzet támadó takti-
                                              kával  nem  lehet
                                              megfékezni, csupán
                                              felügyelni és kordá-
                                              ban tartani, ezért a
                                              mezőkövesdi egysé-
                                              get  visszaengedte
                                              állomáshelyére, így a
                                              két fecskendő és víz-
                                              szállító maradt a
                                              helyszínen. Közben
                                              érkezett két erőgép
                                              is, hogyha a hőterhe-
                                              lés lecsökken, azok-
                                              kal meg lehessen
                                              kezdeni az elégett


   6                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13