Page 12 - magazin-szeptember
P. 12

Portré      Csámpai Attila tűzoltó százados
      ÉVTIZEDEK SZOLGÁLATÁT


      ISMERTÉK EL

         Állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából magas szintű elismerés-
         ben részesült Kovács András tűzoltó törzszászlós, a váci hivatásos tűz-

         oltó-parancsnokság szerparancsnoka: dr. Novák Katalin köztársasági
         elnök – a belügyminiszter előterjesztésére – a Magyar Ezüst Érdemke-
         reszt katonai tagozatát adományozta a törzszászlósnak.      Ritka (a Pest Megyei Kataszt-                    gályos szakmunkásként dolgo-
      rófavédelmi   Igazgatóságnál                   zott. A laktanyán belül a napi
      rajta kívül még egy tűzoltó                     feladatokon túl plusz megbízá-
      kapott hasonló elismerést), hogy                   sokat is szívesen vállal, amely a
      beosztott tűzoltó ilyen magas                    társaira is ösztönzőleg hat.
      szintű elismerésben részesüljön.                   Szorgalmának,    emberséges
      Kovács András több mint har-                    magatartásának, szakmai hozzá-
      mincöt éve hivatásos tűzoltó. A                   értésének köszönhetően munka-
      három és fél évtized alatt meg-                   társai, felettesei tiszteletét egya-
      szerzett elméleti és gyakorlati                   ránt kivívta.
      tudásával példává vált a fiata-                    Kovács András nemcsak kivá-
      labb tűzoltók számára. Számos                    ló tűzoltó, hanem nagyszerű
      nagy tűz- és káreset felszámolá-                   sportember is: a futás szerelme-
      sában vett részt.                          se, de nem áll tőle messze a foci
       Kovács András 1987. március                    és a sárkányhajózás sem, sőt,
      elsején szerelt fel az akkori Váci                  kismotorfecskendő-szerelésben
      Hivatásos    Önkormányzati                    is verhetetlennek bizonyult.
      Tűzoltóság hivatásos állomá-                     Szolgálati ideje alatt több megyei
                            Fotók: Pest MKI és Pest MKI archívum
      nyába. A hivatásos szolgálatban                  versenyen kiváló, nem egyszer
      töltött ideje alatt folyamatosan a tűzoltási és   dobogós helyen szerepelt. A SOTE-n 2020-ban
      műszaki mentési szakterületen tevékenykedett.    tartott lépcsőfutóversenyen kategóriájában a
      Pályafutását beosztott tűzoltóként kezdte, majd   második lett, a Turul lépcsőfutóversenyen pedig
      2003. december elsején különlegesszer-kezelői    a dobogó legtetejére állhatott. Nemcsak a testét
      beosztásba került. Szakmai érdeklődése és a     tartja karban, hanem a lelkét is ápolja, hetente
      káresemények felszámolásával kapcsolatos kivá-    többször jógázik, ami biztosan hozzájárul a testi-
      ló felkészültsége kiemelte a csoportjában, ennek   lelki kiegyensúlyozottságához.
      eredményeként 2011. április elsejétől már szer-     Kérdezhetnénk, hogy hatvanévesen honnan
      parancsnoki feladatokat látott el. A törzszászlós  ez a sok energia? Egy biztos, kell a stabil családi
      mindig különös figyelmet fordított saját szakmai   háttér. András tűzoltó pályafutása kezdete óta él
      fejlődésére, emellett a fiatalabb munkatársak fel-  együtt a feleségével, jóban-rosszban. Két gyer-
      készítésében is aktívan részt vesz. Műszaki érzé-  mekük született, rájuk a legbüszkébb a világon.
      ke kiváló, hiszen még a tűzoltóság előtt eszter-


   10                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17