Page 10 - magazin-szeptember
P. 10

Beavatkozások belülről      Kolozsi Péter tűzoltó főhadnagy
      58 HEKTÁR

                                 l 17:43
                                A tüzet 14 gépjárműfecskendőről 20 vízsugárral
                                körülhatárolták. A lángok nem terjednek már
                                tovább. Önkéntes tűzoltók segítik a hivatásos
                                erők munkáját.


                                 l 18:48
                                A drónos felderítést követően a riasztási fokoza-
                                tot a tűzoltásvezető visszaminősíti kettes kie-
                                meltre.
      l 2022. augusztus 19. 13:22
      Jelzés érkezik a Fővárosi Katasztrófavédelmi     l 21:30
      Igazgatóság fő- és műveletirányító ügyeletére.    Kisebb beizzások maradtak csupán. A lakók fel-
      Annyit tudni, hogy nagy füst látszódik az erdő-   lélegeznek, nyugodtan alhatnak. A helyszínen
      ből a tizennyolcadik kerületben, a Kettős Körös   lévő tűzoltók gyalogos kutatóegységeket for-
      utca környékén. Először a huszadik kerület      málnak, izzó gócok után kutatnak. Amint rálel-
      egyes fecskendője érkezik ki a helyszínre. A    nek egyre, azonnal eloltják.
      parancsnok a riasztási fokozatot a terület nagy-
      sága miatt azonnal hármas kiemeltre emeli. A     l 22:30
      lángok több méter magasra csapnak, a rekkenő     A területet újra átvizsgálják. Izzó, parázsló terü-
      hőségben a rendkívül kiszáradt aljnövényzetben    letek már nincsenek. A tűz eloltva.
      rohamosan terjednek.
                                 l Zárszó 58 hektár égett le. Összesen több,
                                mint 25 tűzoltógépjármű és 100 tűzoltó dolgo-
      l 14:10
      Feltámad a viharos szél. A lángok még a koráb-    zott azon, hogy a tüzet eloltsák és megóvják a
      binál is gyorsabban terjednek. A néhol tízméte-   közeli családi házakat. Valamennyi, a Fővárosi
      res lángok több helyen a fák lombkoronájára is    Katasztrófavé-delmi Igazgatósággal kapcsolat-
      átterjednek. A tűzoltást vezető parancsnok a leg-  ban lévő önkéntes tűzoltó egyesület bekapcso-
      magasabb, ötös kiemelt riasztási fokozatot ren-   lódott a műveletbe. A tűzoltás kilenc órát vett
      deli el, mert a hatalmas lángok egy közeli ipari   igénybe.
      létesítményt és családi házakat veszélyeztetnek.
      A műveletirányítás drónos felderítő egységet
      küld a helyszínre, amely légi felvételekkel segíti
      a felderítést. A tűzoltók nyugtatják a pánikban
      lévő lakókat és védik a családi házakat. A tűzol-
      tásvezető kettéosztja a helyszínen lévő erőket.
      A tűzoltók egyik fele a fás területen harcol a lán-
      gokkal, másik fele pedig a közeli ipari létesít-
      ményt és a családi házakat védi.      l 17:00
      Már 100 tűzoltó 25 járművel dolgozik a helyszínen.
      A drónos egység jelentése: 58 hektárt érint a tűz.
                                                    Fotók: FKI
   8                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15