Page 11 - magazin-szeptember
P. 11

Köves Péter tűzoltó főhadnagy
     NEGYVENKÉT KILOMÉTEREN


     HARCOLTAK A LÁNGOKKAL

       rszágos szinten próbára tette az idei nyár a
     Otűzoltók állóképességét. A hónapokon át
     tartó szárazság és a nagy meleg nem kímélte
     környezetünket. Tolna megyében is egész nyá-
     ron vonultak a tűzoltóegységek a szabadtéri
     tüzekhez: 185 alkalommal riasztották őket ilyen
     esetekhez, 181 hektárnyi terület égett le, össze-
     sen 401 tűzoltószert igényelt a tüzek oltása.
      Mit okoz egy szikra? Érzékletesen megmutat-
     ja egy augusztus 15-i tűzeset. A 40-es számú vas-
     úti pályán, a Pécs és Kelenföld között közlekedő
     tehervonat kerekeitől kipattanó szikrák több
     helyen is meggyújtották a vasúti töltés melletti
     gazos, tarlóval övezett területet. A tűzesetekhez
     összesen 17 hivatásos és önkéntes szer 63 tűzol-   kívül tanyákat is veszélyeztetett a tűz. A tűzol-
     tója vonult. A vasúti járatokat lassították, a sze- tók vízsugarakkal, valamint puttonyfecskendők
     relvények maximum 40 kilométer/órás sebesség-    és szikracsapók segítségével fékezték meg a lán-
     gel közlekedhettek. A dombóvári, szekszárdi,    gokat. Noha a vasúti szerelvények sebességét
     bonyhádi, kaposvári, sárbogárdi, siófoki, paksi   korlátozták, a beavatkozóknak így is figyelniük
     hivatásos, tamási önkormányzati és önkéntes,     kellett, hiszen az alacsonyabb tempó is elegendő
     továbbá a kurdi és gyönki önkéntes tűzoltók     volt ahhoz, hogy a kisebb menetszél továbbre-
     vízsugarak, puttonyfecskendők és kéziszerszá-    pítse a még parázsló részeket, hogy azok továb-
     mok segítségével fékezték meg a nádasokat,      bi területeket borítsanak lángba. A villamosított
     erdő aljnövényzetét, tarlót, gazos területeket is  vasúti pálya és a változó terepviszonyok állandó
     elérő  lángokat.  Döbröközön,   Csibrákon,   koncentrációt igényelt a kilométereket gyalogló
     Regölyön, Szakályon, Dúzson és Szárazdon az     tűzoltóktól. A több mint nyolc órán át tartó,
     esti órákig tartott beavatkozás, a munkát egyes   összehangolt beavatkozásban a hivatásos,
     helyeken erőgépek is támogatták. Negyvenkét     önkormányzati és önkéntes tűzoltókon kívül
     kilométer hosszan küzdöttek a tűzoltók a lán-    civil erőgépek és lajtoskocsik is részt vettek.
     gokkal. A tűz által érintett területek átláthatóak,
     azonban nehezen megközelíthetőek voltak. A
     szerekkel csak egy darabig lehetett közel a tűz-
     fészkeket megközelíteni, egy idő után már gya-
     logszerrel haladhattak a tűzoltórajok a lángok-
     kal borított területeket.
      A beavatkozásokat négy szolgálatparancsnok
     irányította. Elsősorban a lángok terjedését kel-
     lett megakadályozni, mert a bokros, fás, náda-
     sokkal övezett területeken, mezőgazdasági ter-
     mőföldeken (például lábon álló kukoricatábla)
                                        Fotók: Tolna megyei hivatásos és önkéntes tűzoltóságok
                    2022. SZEPTEMBER                             9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16