Page 13 - magazin-szeptember
P. 13

Nagy Csaba tűzoltó főhadnagy
     NE DOBD EL AZ ÉLETED,


     HISZEN CSAK EGY VAN BELŐLE!

        Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere Sári Viktor tűzoltó
        törzszászlósnak kimagasló szolgálati tevékenységéért Bátorságért

        Érdemjelet adományozott. Az egri hivatásos tűzoltó-parancsnokság
        különlegesszer-kezelője egy reményvesztett ember életét mentette meg
        a készenléti szolgálat ellátása közben. Az elismerést állami ünnepünk,

        augusztus 20-a alkalmából vette át.


     Viktor június 4-én a pétervásárai katasztrófavé-    Sári Viktor krízishelyzetben tanúsított hig-
     delmi őrsön teljesített szolgálatot, amikor egy   gadtsága és fegyelmezettsége nagy szerepet ját-
     lakos jelezte a tűzoltóknak, hogy este tíz óra    szott abban, hogy egy elkeseredett ember sorsa
     után az őrs mellett lévő telekommunikációs      végül nem torkollott tragédiába.
     torony tetejére felmászott egy
     zavartnak tűnő férfi. A törzszászlós
     gyorsan felmérte a helyzetet, és
     tudta, nincs vesztegetni való idő.
     Védőfelszerelésében a létrán felmá-
     szott a negyven méter magas
     toronyra, amelyen csaknem har-
     mincöt méteres magasságban, a
     torony létrájának védőrácsán kívül
     kapaszkodott a férfi. Viktor azon-
     nal felismerte a helyzet komolysá-
     gát, beszélt a zavart, erőtlen ember-
     rel, kiderült: azért mászott a
     magasba, hogy véget vessen az
     életének. A tűzoltó lélekjelenlété-
     nek és rábeszélő képességének
     köszönhetően végül sikerült meg-
                                          Fotók: Fülöp Máté, Zsaru Magazin, Nagy Csaba
     győznie a férfit, hogy segítségével másszon be a
     létrára. Viktor megnyugtatta, ráadott egy       A törzszászlós 2003-ben szerelt fel a mezőkö-
     mászóövet, amelynek zárkapcsával a létrához     vesdi hivatásos tűzoltóság állományába.
     rögzítette a férfit, majd fokról-fokról haladva   Pályáját beosztott tűzoltóként kezdte, majd gép-
     elkezdtek a föld felé ereszkedni, míg meg nem    járművezetőként szolgált. 2007-ben került a
     érkeztek a Terrorelhárítási Központ munkatár-    hevesi tűzoltóság, majd 2013-ban a füzesabonyi
     sai, végül a TEK speciális személymentő felsze-   katasztrófavédelmi őrs állományába, ahol szer-
     reléseivel, közösen juttatták le a talajra az össze- parancsnoki beosztásban teljesített szolgálatot.
     zavarodott fiatalembert és átadták őt a mentők-   Jelenleg az egri hivatásos tűzoltóságon különle-
     nek. A mentés majdnem két órán át tartott.      gesszer-kezelő.


                    2022. SZEPTEMBER                             11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18