Page 2 - magazin-március
P. 2

1   2

                             4   3


                                                          Páros György felvételei
      A Polgári                  5
      Védelem
      Világnapja
      1. Széleskörûen méltatta a szakma a Polgári Véde-
      lem Világnapját. A jeles esemény alkalmából az OKF
      épületében, a légoltalom és a polgári védelem hõsi
      halottjai emlékét õrzõ márványtáblánál koszorúzási
      ünnepséget tartottak.
      2-3. A nemes hagyományoknak megfelelõen ünnep-
      séget rendeztek az Önkormányzati Minisztériumban,
      ahol elismeréseket adtak át arra érdemesített polgá- 6
      ri védelmi munkatársaknak és a tematikus gyermek-
      rajz-pályázat gyõzteseinek.
      4. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban az
      MPVSZ és az OKF közös szervezésében „Velünk élõ
      légoltalom, polgári védelem” címmel szakmai, tudo-
      mányos konferenciára került sor.
      5. A konferencia szünetében a Hadtörténeti Intézet és
      Múzeum udvarán megkoszorúzták a légoltalom hõsi
      halottainak emléktábláját.
      6. Ünnepélyes keretek között megnyitották a konfe-
      renciával azonos nevet viselõ kiállítást, amely május
      végéig tekinthetõ meg.
      (Részletes tudósításaink a rendezvénysorozatról aktu-
      ális lapszámunkban és az OKF honlapján találhatók.)
   1   2   3   4   5   6   7