Page 6 - magazin-március
P. 6

4                                      JÚNIUS

    KRÓNIKA 2009                                2. 13 város hivatásos önkormányzati tûzol-


                                          tósága új beszerzésû vízszállító gépjármûvet
                                          vett át az OKF-en tartott szerátadási rendez-
                                          vényen.
                                          7. Az utóbbi évek legnagyobb kártételét
                                          okozta a jégverés Szabolcs-Szatmár-Bereg
                                          megyében. Több tucatnyi településen több
                                          mint 6000 ház tetõszerkezete sérült meg. A
                                          helyreállítás hetekig tartott.
                                          10. Kaposváron rendezték meg az Országos
                                          Katasztrófavédelmi Atlétikai Bajnokságot. A
                                          csapatok összesített versenyét Zala megye
                                          nyerte.
                                          14. Az országos tiszti fõorvos 2. fokozatú
                                          hõségriasztást rendelt el. A polgári védelem
                                          és társszervei július 15-étõl kezdve több na-
                                          pon át a fõváros 16 kiemelt csomópontján
                                          friss ivóvizet osztottak. E napokban az FPVI
                                          operatív törzset mûködtetett, koordinálta a
                                          rendkívüli kánikulával kapcsolatos szállítási
                                          és más feladatokat.
                                          16-19. Genfben ülésezett az ENSZ Ka-
                                          tasztrófakockázat-csökkentési Globális Plat-
                                          formja. Magyarországot az OKF hivatalveze-
                                          tõje és a nemzetközi fõosztály vezetõje, va-
                                          lamint a Külügyminisztérium illetékes szak-
                                          mai fõtanácsadója képviselte.
                                          18. Közzétették az önkéntes tûzoltó-egye-
                                          sületek mûködésének támogatására kiírt pá-
                                          lyázat eredményeit. A rendelkezésre álló
                                          122,6 millió forintos keretösszegbõl 297 ön-
                                          kéntes tûzoltó-egyesület részesült.
                                          19-20. Az Üllõ ÖTE és Monor HÖT közös
                                          szervezésében rendezték meg a IV. Dóra Ma-
                                          jori Tûzoltó Viadalt Üllõn.
                                          24. Az Önkormányzati Minisztériumban
                                          ülésezett a KKB Nukleárisbaleset-elhárítási
                                          Védekezési Munkabizottsága.
                                          24-30. A Rábán az addig mért legmaga-
                                          sabb szintet több mint egy fél méterrel meg-

      a Békés megyei Gyulán rendezett XVIII.
      Nemzetközi Tûzoltó Csillagtúrán.
      27. Katasztrófavédelmi együttmûködési
      gyakorlatot tartott az OKF, a MÁV Zrt., az
      FTP, az FPVI és az OMSZ a Budapest-Eszter-
      gom vasútvonalon.
      27. A lengyelországi Szczecinben tartották
      meg szakmai találkozójukat a Visegrádi Né-
      gyek polgári védelmi fõigazgatói.
      29. Mongólia Rendkívüli Helyzetek Orszá-
      gos Fõigazgatóságának négyfõs szakmai
      küldöttsége érkezett hazánkba, és tanulmá-
      nyozta a magyar katasztrófavédelem rend-
      szerét.
      29-30. Brit, cseh, lengyel szlovák tûzoltók
      részvételével rendezték meg Budapesten a
      TFA (Toughest Firefighter Alive), „a legerõ-
      sebb tûzoltók versenyét”.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11