Page 3 - magazin-április
P. 3

1

    Átalakító mûtét után                         A tartalomból             2012. április
    Erős a késztetés, hogy így tavasszal a katasztrófavédelem átalakítását az ember a kikelet
    hozta megújuláshoz, újjászületéshez hasonlítsa. Olyan szép párhuzamot lehetne vonni a  Átszervezés – bírálni lehet,
    természetben történtek és a hivatás között. Csak szem előtt kell tartani, hogy míg tavasz  a bizalmat aláásni nem szabad – interjú
    minden esztendőben van (és most tekintsünk el a globális felmelegedés hozta változások- Dr. Bakondi György fôigazgatóval.......................2
    tól), addig a katasztrófavédelem rendszere jó esetben legalább egy évtizedig nem szorul
    „ráncfelvarrásra”. Mert azért azt, ami az elmúlt hónapokban a szervezetben, a feladat­ Idôszerû kérdések
    rendszerben, a hatás­ és felelősségi körökben, a működési rendben végbement, bátran  Interjú Kossa Györggyel.....................................4 KATASZTRÓFAVÉDELEM
    nevezhetjük komplett átalakító műtétnek. Az altatásból már felébredtünk, a varratok talán  Küszöbérték alatti üzemek.................................9
    még itt­ott húzódnak, fájnak, és nem feltétlenül ismerünk rá saját képünkre a tükörben, de  Veszélyesáru-szállítás......................................10
    lassan túl vagyunk rajta.
      Kényelmetlen ez az új helyzet? Hát persze, hogy az. Ezernyi kérdés kavarog, meg kell
    birkózni egy sor érzéssel. Mindenkinek, függetlenül további szakmai sorsától. Szüksége
    van­e a szervezetnek a tudásomra, vagy máshol kell az itt megtanultakat kamatoztatnom?
    Mit várnak az átalakítás után maradóktól, akik közül sokan egészen más területen dol-
    goznak, esetleg már hivatásosként? Az biztos, hogy az új struktúrában, az új hatáskörök
    mellett nagyságrendekkel több és összetettebb feladat vár mindenkire. Ezeknek azonnal
    meg kell felelni, miközben tudjuk: minden átszervezés fájdalmas lépésekkel jár, nem lehet
    tervek alapján megnyugtatni a felborzolt kedélyeket, és eltarthat egy ideig, mire a kataszt­
    rófavédelemben dolgozók eljutnak oda, hogy mindenestől a feladatra tudnak koncentrálni.
      Nem árt szem előtt tartani, hogy a rendszer emberekből áll, a szemléletváltás, a hatékony­
    ság növelése, a nagyságrendileg megnövekedett feladatok elvégzése a munkatársakon áll  Krónika
    vagy bukik. Azon a kollégán, aki az új katasztrófavédelmi őrsön, irodán teljesít szolgálatot, és  szabadtéri tüzek...............................................16
    a rendszerből elsőként létesít kapcsolatot az állampolgárral. És azon a tűzoltóparancsnokon,  aszály, zivatar, klímaváltozás...........................20
    akinek el kell sajátítania, mi több, a magáénak kell éreznie a polgári védelem tudnivalóit,
    legyűrve magában az évek során zsigerivé vált, állománycsoportok közötti ellentétet úgy,
    hogy közben a korábbitól egy merőben eltérő vezetési stílust kell megtanulnia és a minden-
    napokban alkalmaznia. Valamint a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjén, akinek meg
    kell találnia előzmény nélküli helyét a szervezeten belül, el kell fogadtatnia irányító szerepét
    a parancsnokokkal, élnie kell a neki adott hatáskörökkel. Sok gondolkodni valójuk van a
    felügyelőknek, főfelügyelőknek is, akiket saját szintjükön a kataszt rófavédelmi közbeszéd az
    adott szakmai terület csúcsának nevez.
      E szakterületek közül áprilisban az iparbiztonság mutatkozik be. Egységes, átfogó mó-
    don a katasztrófavédelmi törvény hozta létre és szervezeti formái januártól jelentek meg.
    A veszélyes üzemek, a veszélyes áruk szállítása és a kritikus infrastruktúra védelme sok
    feladatot ad, eddig szabályozatlan területek kereteinek kialakítását teszi szükségessé,
    jelentős hatáskört biztosít a veszélyek megelőzéséhez, ugyanakkor meglehetősen kiterjedt
    ismereteket követel. A katasztrófavédelem látókörébe kerülnek a küszöbérték alatti üzemek,
    munkatársaink közúton, vasúton, légi és vízi úton ellenőrzik az ott zajló veszélyesáru­szál-
    lítást, felmérik, milyen hatása van a mindennapi életre, ha kiesik mondjuk egy hőerőmű az
    ellátásból, sérül az informatikai rendszer, netán zavar keletkezik az ivóvízellátásban. Kezük-
    ben a szaktudásukon kívül több eszköz is van, immár bírságolhatnak is (szabálytalanság
    esetén eddig felfüggeszthették az üzem tevékenységét, vagy dönthettek a bezárás mellett),
    kihasználhatják a supervisor hatósági szerep adta lehetőségeket. Szükségük van azonban
    jó adag józan észre és belátásra, hogy eltalálják a hatósági szigor és szankciók kellő mér- az igazgatóságok életébôl............................26
    tékét, ami már garantálja az állampolgárok biztonságát, jogkövető magatartásra kényszeríti
    a hibázó vállalkozót, de még nem lehetetleníti el a gazdaság működését.
                                           A címlapon szereplő fotót
      Több helyütt, többször kimondatott, a félév végén górcső alá kerül az átalakított szervezet,  Biszticz anett (Fejér MKI) készítette
    a szabályozás, a személyi állomány, és ha szükség van rá, ősszel korrekciók történnek. Ad-
    dig is a munkának mennie kell, elsődleges irányelv a problémák felismerése és megoldása,
    a csapatban való működés, a régi beidegződésekkel való szakítás.      Az Országos Katasztrófavédelmi
                                          Főigazgatóság hivatalos honlapja
                                             az interneten:
                              A szerkesztőség    www.katasztrofavedelem.hu
   1   2   3   4   5   6   7   8