Page 2 - katved-április
P. 2

Hóhelyzet után


      vízhelyzet


                                                  A márci-
                                               us közepén érkezõ nagy
                                            mennyiségû hó után az olva-
                                           dás okozott gondokat szerte az
                                          országban. Húsvéttól kezdõdõen
                                          elõször a Dunántúlon, majd a keleti
                                          országrészben indultak áradásnak a
                                         folyók. Április elsõ két hetében elõ-
                                         ször a Duna és a Tisza mellékfolyó-
                                          in vonultak le árhullámok, a hónap
                                          közepén azonban az alföldi folyó is
                                           áradni kezdett. Emellett a fokozódó
                                            belvíz is jelentõs feladat elé állí-
                                             totta az állampolgárokat és a
                                                beavatkozó erõket.
   1   2   3   4   5   6   7