Page 6 - katved-április
P. 6

6   kényszerültek az utasok, végül hajnali fél öt előtt  A katasztrófavédelem, a rendőrség, a honvédség,  tében kritikus helyzet alakult ki. Amint a közlekedők

       lyezésében. Tiszatenyőn is várakozásra
   Időszerű kérdések onnan is továbbindulhatott a vonat. Kisújszállá- összehangolt tevékenységének köszönhetően  belül a hó fogságába kerültek járművükkel. A hosz-
                                        megállni kényszerültek, a hófúvás miatt perceken
                       a közútkezelő, a Vértes Volán és a Vöröskereszt
                       sikerült megmenteni három szívbeteg gyermeket,
                                        szú hétvégére hazainduló tömegek rekedtek az
      son hasonló volt a helyzet, ott 124 utasról kellett
      gondoskodni.
                       egy vajúdó édesanyát és több ezer embert.
                                        utakon. Külön kihívást jelentett, sokan nem vették
       A tél újabb támadást indított március 25-én,
                                        tudomásul, hogy fizikailag lehetetlen a hazajutás,
                              Pest
                                        helyette a legközelebbi biztonságos helyre kell el-
      akkor tíz-tizenöt centiméternyi friss hó hullott, az
                                        jutni. A helyi védelmi bizottságok az önkormányza-
      utakat belepte, lassította a közlekedést, de közel
                       A tavaszi hóhelyzet viszontagságai miatt március
                       26-án huszonkilenc esetben hívták segítségül a
                                        tokon keresztül szervezték a melegedőhelyeken a
      sem okozott akkora fennakadást az ellátásban,
      mint tíz nappal korábban. Jellemzően műszaki
      mentésekhez riasztották a katasztrófavédelmet,
                       személygépkocsik, kisteherautók, kamionok és
                                        létszámú befogadóhelyeken a Magyar Vöröske-
      több kamion is bajba került az utakon.  Pest megyei tűzoltókat. A rendkívüli időjárás miatt  bajba jutottak befogadását és ellátását. A nagyobb
                       nyergesvontatók a havas-jeges úton megcsúsz-
                                        reszt és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is se-
                       tak és árokba hajtottak. A tűzoltói egységek drót- gítséget nyújtott az ellátásban. Somogy megyében
        komárom-esztergom      kötél, illetve csörlő segítségével a gépjárműveket  összesen harminc melegedőhelyen közel ezerhá-
      Komárom-Esztergom megyében március 14-től  kivontatták az úttestre. Tizenkilenc hivatásos  romszáz ember vészelte át a kritikus órákat.
      16-ig közel háromezer-ötszáz segélyhívás ér- Pest megyei tűzoltói egység nyolcvankét ember- Az M7-es autópályát le kellett zárni, a forgal-
      kezett a megyei műveletirányítási központba az  rel segített a bajba jutottakon, valamint az üllői és  mat a 7-es (70-es) számú főközlekedési útra terel-
      autópályán és a közutakon ragadt gépjárművek- a tápiószecsői önkéntes tűzoltó egyesület is se- ték, ahol az est beálltával a korábban megolvadt
      ből. Tizennegyedikén délutántól huszonhat tűzoltó  gédkezett a mentésben. hó jéggé fagyott, így gyakorlatilag ott is lehetet-
      egység összesen majdnem hetven tűzoltóval a  A március 25-én este országszerte elrendelt  lenné vált a közlekedés. A leterelt kamionok az
      fedélzetén káresettől káresetig vonult, hogy min- kamionstop miatt Pest megyében megteltek a pi- autópálya mentén négy ideiglenesen erre kijelölt
      denkit kiszabadhassanak a hó fogságából, ennek  henőhelyek. Összesen tíz, várakozásra alkalmas  várakozóhelyen vészelték át a kritikus időszakot.
      köszönhetően hajnalra csaknem ezerötszáz em- helyet jelölt ki a Pest megyei katasztrófavédelem,  Az áramellátás a megye több területén akadozott,
      bert sikerült megmenteni. A pénteki nap is hasonló  ezeken négyszáznegyvenhét jármű várakozott.  illetve megszűnt. A helyreállítás mielőbbi megkez-
      ritmusban telt. Az autópályán a szalagkorlátot egy  Az érdi, gödöllői, monori kirendeltségek folyama- dése érdekében a szolgáltató szakembereinek
      egység már a hajnali órákban átvágta, hogy a Bu- tosan figyelemmel követték az eseményeket és  megsegítésére erőgépeket rendeltek ki, amelyek-
      dapest felé vezető oldalra át tudják vezetni az au- ellenőrizték a helyszíneket. Miután 26-án délután  kel segítettek kijutni a meghibásodás helyszínére.
      tókat. A korlátátvágások számát pedig napközben  feloldották a korlátozást, órákba telt, amíg a több  A megye hivatásos, önkormányzati és önkéntes
      tizenötre növelték, hogy ez a folyamat minél gyor- száz kamion elhagyta a pihenőket. Egy mentőau- tűzoltó egységei összességében több mint száz-
      sabban játszódjon le. Ennek köszönhetően este  tó akadt el a hóban Nagykőrösön, ezért a beteget  hatvan káreset, többségében műszaki mentés fel-
      9 órára már egy elakadt személyautóban sem  a tűzoltók szállították el a mentősökig.  számolásában vettek részt. A katasztrófavédelem
      tartózkodott senki, a kamionokban is csak azok            teljes eszközparkkal és megerősített szolgálattal
      a sofőrök, akik nem akarták otthagyni gépjármű- somogy       – négy nap alatt összesen nyolcvanhét eszközzel
      vüket. Péntek estére ezerhétszázra nőtt a mele- A nemzeti ünnepre készített meteorológiai előre- és közel háromszáz tűzoltóval – sietett a bajba
      gedőhelyeken tartózkodók létszáma. Másnap so- jelzésekben foglaltak gyakorlatilag szinte percre  jutottak mentésére. Többnyire hóban elakadt,
      rompóba állt a megye önkéntes mentőszervezete,  pontosan bekövetkeztek a megyében, a rendkívül  árokba csúszott és balesetet szenvedett járművek
      a Turul Mentőcsoport, érkeztek szabadnapjukat  erős szél és szokatlanul erős, sűrű havazás miatt  mentésében, valamint útra dőlt fák eltávolításá-
      töltő tűzoltók Budapestről és a Rescue 24 Tűzoltó  az utakon, így az M7-es autópálya somogyi sza- ban vettek részt az egységek. A kiérkező tűzoltók
      és Kutató Nemzetközi Mentőcsoport is segített az  kaszán a látótávolság nullára csökkent. Az állandó  zömében csak gyalogosan tudták megközelíteni
      autópálya és a közutak járhatóvá tétele érdekében.  erős szél és a viharos erejű széllökések következ- a káresetek helyszínét, folyamatosan kint voltak                                Egy oszlop helyreállítása normál esetben körülbelül másfél órát vesz igénybe,
                                de az extrém körülmények miatt 4-6 óra, néhol egy egész műszak kellett ah-
                                hoz, hogy egy oszlopot a helyére tegyenek és bekössenek az ellátási láncba. A
                                munkálatokban a szolgáltató kétszáz dolgozója, 150 külső munkatárs és külső
                                vállalkozók vettek részt. Az E.ON úgy döntött, hogy az érintett fogyasztóknak
                                egyheti áramszolgáltatás ellenértékét jóváírják.
                                 Tizenhetedikén Kossa György tű. dandártábornok, országos iparbiztonsá-
                                gi főfelügyelő vezetésével megkezdte működését az Országos Operatív Törzs
                                (a munkát az OOT huszadikán délután ötkor fejezte be). Ugyanazon a napon
                                az országos katasztrófavédelmi főigazgató által elrendelt azonnali mozgósí-
                                tást követően felmálházva elindult Magyarország hivatalos ENSZ INSARAG
                                minősített HUNOR Mentőszervezetének ötvenfős csapata Szabolcs-Szat-
         abolcs-Szatmár-Bereg megyében a rendkívüli energetikai ellátá- már-Bereg megyébe. Nyíregyházán további húsz tag csatlakozott hozzájuk.
         si zavar 14-én délután négykor kezdődött. Jegesedés, ónos eső,  A menetoszlop három teherautóján kárhelylámpák, fáklyák, alpintechnikai
      Szközel száz kilométeres szél volt, ettől szakadtak le a vezetékek és  felszerelések, vágóeszközök, quadok kaptak helyet, de málháztak a felázott,
      dőltek ki az oszlopok. A rendszereket úgy tervezték, hogy azok 80-100 km/ vizes terepre való tekintettel mellesnadrágot, vittek fűthető sátrakat, élelmet,
      órás szelet, vagy a -5 fokos zúzmarásodást viselnek el, most azonban a két  a csapatban volt orvos, pszichológus. A HUNOR-t erősítette a Pilis Mentő-
      jelenség egyszerre lépett fel, amely meghaladta a hálózat tűrőképességét.  csoport is, amely rendelkezik olyan járművekkel is, amelyek jól boldogulnak
      Összesen 350 oszlop tört ki, ami kétezer kilométernyi vezetéket jelent. Gyakor- a vizes talajon, így kétéltűre, légpárnás, illetve háromtengelyes eszközre is
      latilag a szél egy 50-70 kilométer szélességű folyosón tarolta le a villanyoszlo- számíthattak. Az áramszolgáltatónak összességében ezerkétszáz villanytartó
      pokat. Elsőként az E.ON megyei munkatársait mozgósították, melléjük 17-én  elemet kellett visszaállítani és újjáépíteni, ebben számítottak a mentőszervezet
      a Dunántúlról vezényeltek át szakembereket, akik másnap munkába is álltak.  támogatására. Egyértelműen nehezítette a csapat munkáját, hogy nem ponto-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11