Page 6 - OKF Online Magazin
P. 6

EMBERkÖZElBEn4

     Ami az egyenruha mögött van…

          A katasztrófavédelem országos rendszerébe nagyjából tizenkétezer munkavállaló tartozik,
      közülük sokan vannak, akik nemcsak a munkában, hanem azon kívül is kiemelkedô eredményeket érnek el.
    Az összevont, nyár végi lapszámban közülük mutatunk be néhányat – van, aki a tanulásban, van, aki a sportban,
     van, aki a táncban nyújt emlékezetes eredményt, de akad köztük zenei versenyen kiválóan helytállt muzsikus és
     a természetvédelmet kutató ifjú tiszt is. Közelebb hozzuk a szóvivôket is, a megyei igazgatóságok arcai egymást

       mutatják be, írásaik alapján nemcsak az derül ki és mi vitte ôket a kommunikációs pályára, hanem az is,
     mit csinálnak olyankor, amikor nem a szervezetük életérôl számolnak be a mindenre kíváncsi közvéleménynek.

        Közel a tûzhöz - interjú az osztályelsôvel

        Kocsmár József tû. ôrmester a szolnoki hivatásos tûzoltó-parancsnokság tûzoltója. Már nem újonc, de még új
        a csapatban, aki osztályelsôként végzett idén tavasszal. A különleges madarak szerelmese, akit mostanában a
        legkülönlegesebb fajta, a tûzmadár kerített hatalmába. Errôl is kérdeztük.

        A tűz vonzott… ­ válaszolta Kocsmár József arra a     kell tartani.” Az első hónap szigorát a második hónapban
           kérdésre, hogy miért akart tűzoltó lenni. Esetében már enyhébb légkör követte, majd a Katasztrófavédelmi
           nem fiatalkori, romantikus fellángolásról van szó, Oktatási Központ újabb – ezúttal három hónapon át tartó

        az „újonc” betöltötte a harmincat, és jó pár évet dolgozott – kiképzése. „Itt már közvetlenül is megtapasztalhattuk

        már a mezőgazdaságban, amikor hirtelen a munkanél­ a tűzoltó lét titkait. Izgalmas volt a valódi füsttel, tűzzel,

        küliség kellős közepén találta magát. Tíz önéletrajzot forrósággal találkozni. Az egyik vizsgatételem az erdő­ és

        bocsátott útjára, bízva önmagában és a szerencséjében. vegetációtüzekkelfoglalkozott.Akkormégnemissejtettem,

        „Az igazság az, hogy négy éve                        hogy az elméleti és a gyakorlati

        egyszer már jelentkeztem Karcag­                      tudást szinkronba hozni nem is

        ra, de akkor nem jártam sikerrel.                      olyan egyszerű feladat.”

        Nem volt üres hely, így elutasí­                      Józsefnek nem okozott gondot

        tottak.” Semmilyen kapcsolatot                       az összezártság sem. Éppen ellen­

        nem ápolt a katasztrófavédelem­                       kezőleg: szeret közösséghez tar­

        mel, ismerősei sem innen kerül­                       tozni, elvállalja a vezető szerepet

        tek ki, így hát csak elképzelései                      is, ugyanakkor az alkalmazkodást

        voltak arról, mi minden történhet                      és a monotonitást is jól tűri. Osz­

        a laktanyában, amelynek falai                        tályelsőként végzett, mutatja is

        közé vágyott.                                az országos katasztrófavédelmi

        „Az önéletrajzom beadását                          főigazgatótól kapott ajándék órát,

        követően két hét múlva csörgött                       amit azóta is visel. Hogy mivel ér­

        a telefonom. A megyei igazga­                        demelte ki? „Minden plusz felada­

        tóságról kerestek, kérték, hogy                       tot elvállaltam.” Azt, hogy stréber

        jelentkezzem, majd pár nap múl­                       lett volna, elhárítja, igenis örömet

        va az orvosi vizsgálat is meg­                       okozott neki a rendezvényeken

        volt és hamar Szegeden talál­                        való részvétel, mondja. Több bu­

        tam magam.” A kenderesi fiú                         dapesti rendvédelmi programon

        így sokadmagával beköltözött                        is ott volt, fogadta az érdeklődő

        a szegedi rendészeti szakközépiskola kollégiumába, civileket a füstsátornál, csatolta a felszerelést a magasból

        ahol megkezdődött az alapképzés.             mentőnél várakozókra, este hétkor is változatlan lelkese­

        „Nem esett nehezemre fegyelmezettnek, alakiasnak déssel. Azt mondja, szívesen foglalkozik az emberekkel.

        lenni, sőt, bizonyos szempontból tetszett is. Rájöttem, hogy Szolnokon a B csoportba került, Nagypál Imre szolgá­

        én, aki korábban a busz után sem nagyon futottam, most latparancsnok „csapatába”, ahol azonnal befogadták.

        képes vagyok keményen megtornáztatni az izmaimat, és „Miért ne fogadtuk volna be?”, kérdez vissza a be­

        jólesett az izomláz. Az sem baj, ha szabályozzák az életemet, szélgetésünkbe bekapcsolódó Fehér István tű. zászlós.

        bizonyos szempontból olyan típus vagyok, akit kordában „Az újakra mindig figyelünk. Megnézzük, mit tud,
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11