Page 2 - magazin-február
P. 2

Február nyolcadikán a
                  rendkívüli időjárási
                  viszonyokra történő
                  felkészülés jegyében
                  több szervezet bevoná-
                  sával katasztrófa-fel-
                  számolási együttmű-
                  ködési gyakorlatot tar-
                  tott az orosházi
                  katasztrófavédelmi
                  kirendeltség
                  Orosháza-Kiscsákó
                  településrészén.

Katasztrófa-felszámolási
együttműködési gyakorlat Kiscsákón

Fotók: Baráth Ilona - Békés MKI
   1   2   3   4   5   6   7