Page 7 - magazin-február
P. 7

5

„Hetvenkilenc embert menekítettünk ki”                                      KATASZTRÓFAVÉDELEM 2017. február

Teljes terjedelmében égett egy harmadik emeleti,     nem sokkal később a műveleti szolgálat átvette tőle
   körülbelül harminc négyzetméter alapterületű    a tűzoltás vezetését. A tűz szerencsére nem terjedt
szárító- és tárolóhelyiség január 22-én hajnalban a   át a lakásokra, a lépcsőházból nyíló helyiségben
szombathelyi Dr. Szabolcs Zoltán utcában. A tűz az    tomboltak a lángok. Négyen átvizsgálták a füsttel
ablakon keresztül átterjedt az ötemeletes épület     telítődött harmadik emeleti szintet, ahol huszon-
homlokzati hőszigetelésére és elérte a negyedik     négy lakás van. Az ott lakókat arra kérte, hogy
emeleti szárító- és tárolóhelyiség ablakát is. A     öltözzenek fel, csukják be az ajtókat, nyissák ki az
szombathelyi és a sárvári hivatásos tűzoltók három    ablakokat és törölközőt rakva a szájuk elé várják

tűzoltógépjárművel, egy magasból mentővel, egy         meg a tűzoltókat, akik aztán lekísérték őket.
műszaki mentővel, valamint egy speciális eszközö-        Ezután a szintén füsttel telítődött negyedik
ket és felszereléseket szállító tehergépjárművel         szint következett, az egyik lakásban találtak
érkeztek a helyszínhez, az oltási munkálatokat a         egy eszméletlen állapotban, az ablak alatt
katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.        fekvő nőt. Mentőálarcot tettek rá és így vit-
                                 ték le a mentőkhöz – mesélte Németh
  A beavatkozás nehézségeiről Németh Miklós c.         Miklós.
tűzoltó törzszászlós, megbízott rajparancsnok
beszélt, aki a mentési csoport parancsnokaként vett         Összesen hetvenkilenc embert kellett az
részt a beavatkozásban. Mint mondta, a riasztás         épületből kimenekíteni. A gyors beavatkozás
után hat perccel már a helyszínen voltak, ekkorra a       ellenére egy ember súlyos, három pedig
tűz már az épület homlokzatára is átterjedt az abla-       könnyű sérüléseket szenvedett a füstben,
kon keresztül. Először a szerek felállítási helyéről, a     őket a mentők kórházba szállították. A tűzzel
táplálásról és egy vízsugár szereléséről intézkedett,      és füsttel nem érintett második emelet alatt
                                 lakók a tűzoltók felszólítására, a rendőrség
                                 irányítása mellett önállóan elhagyták a
                                 házat. A rajparancsnok példaértékűnek
                                 nevezte a rendőrökkel és a mentőszolgálattal
                                 történt együttműködést, mint mondta, min-
                             denki határozottan tette a dolgát. A mínusz kilenc
                             fokban várakozó lakókat a helyszínre érkező mele-
                             gedő buszokban és a közeli szombathelyi mentőál-
                             lomáson helyezték el. Végül a homlokzaton terjedő
                             tüzet a magasból mentőről és az épületen belül sze-
                             relt vízsugárral oltották el, a lángok nem terjedtek
                             át a lakásokra és a tetőre.
                              A tűzben az épület harmadik emeleti helyiségé-
                             ben tárolt tárgyak és berendezések teljesen meg-
                             semmisültek, az eset körülményeinek tisztázása
                             érdekében tűzvizsgálati eljárás indult.

                                  Kép és szöveg: Egyed László tű. alezredes

Mindenük odaveszett

Félelmetes látvány fogadta az esztergomi Cinege     lángok csaptak fel a házból. Az oltást nehezítette,
  utca lakóit január 27-én pénteken, nem sokkal    hogy a nagy hőterhelés miatt az épületet nem tud-
egy óra után. A szomszédok először csak a ropo-     ták öt méternél közelebb megközelíteni, ráadásul a
gásra figyeltek fel, majd látták, hogy az egyik köny-  hungarocellel szigetelt ingatlan alatt szárítás céljá-
nyűszerkezetes ház teteje ég. Azonnal tárcsázták a    ból faanyagot tároltak, azokra és a ház mögött álló
112-es segélyhívó számot, pár perc alatt a helyszín-   személyautóra pillanatok alatt átterjedtek a lángok.
re is értek az esztergomi hivatásos tűzoltók, akik    A tűzoltásvezető a vízutánpótlás biztosítása érdeké-
három gyorsbeavatkozó sugárral azonnal oltani      ben a tűzesethez kérte a nyergesújfalui vízszállítót,
kezdték a lángokat. Az épület addigra teljes terje-   a közelben ugyanis sehol nem volt tűzcsap. A víz-
delmében égett, óriási füst gomolygott és méteres    szállító gyors és akadálymentes közlekedését a
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12