Page 4 - magazin-február
P. 4

Tűzoltók, rendőrök,                                              Fotók: Kovács Károly, Kovács Andrea
ápolók mentettek vállvetve

„Tűz keletkezett a Bácsborsódi „Őszi napfény” Integrált Szociális Intézmény egyik
helyiségében, a Dózsa György utcában január 30-án délután. A bácsbokodi önkéntes,
valamint a bajai és a nagybaracskai hivatásos tűzoltók két vízsugárral fékezték meg a
lángokat, húsz tűzoltó dolgozott a helyszínen. A tűzzel érintett épületben negyvenöt
ember tartózkodott, akik kimentéséről az ott dolgozók mintaszerűen, szabályosan gon-
doskodtak.” – szólt a rövidhír. Abban, hogy komoly baj nem történt, egyaránt szerepe
volt a felkészültségnek és a feladatok helyes sorrendben történő, szakszerű végrehaj-
tásának, az intézmény személyzetének és a beavatkozók összehangolt munkájának.

Szirénák hangja töltötte meg azon a hétfőn       kicsapó lángok az épület külső falsíkján a kazán-
Bácsborsód utcáit, a szirénákhoz tartozó tűzoltó-,   hoz vezető gázvezetéket közvetlenül érték.
mentő- és rendőrségi járművek mind egy helyre, a
Dózsa György utcába siettek. Itt van az a létesít-    A bajai hivatásos tűzoltó-parancsnokság híradó-
mény, amely majd’ hetven éve működik és jelenleg    ügyeletére nem sokkal délután háromnegyed négy
ápolást-gondozást nyújt időseknek, illetve szenve-   előtt érkezett a riasztás, a szociális intézmény
délybetegeknek.                    huszonhárom kilométerre található a tűzoltóságtól.
                            A megyei műveletirányítás négyes kiemelt riasztást
  A tűzzel érintett épületben általában negyven-   rendelt el, de SMS-értesítést kapott a bácsbokodi
hat, nagyrészt ágyhoz kötött, mozgásában korláto-   önkéntes egyesület is, két önkéntes tűzoltó pár perc
zott embert ápolnak, ketten azonban éppen kór-     múlva el is indult a helyszínre. Annak megközelí-
házban voltak, így a tűz keletkezésekor negyven-    tését nehezítették a fagyos időjárás miatt csúszóssá
négy páciens és két gondozó tartózkodott az épü-    vált utak. Elsőként, négy előtt pár perccel a
letben. Ebben az épületrészben van a gondozottak    Bácsbokod ÖTE érkezett ki. „A hármas épület két
elhelyezését szolgáló tizenöt szoba, az ellátó helyi- ablakán már lángok csaptak ki, a bejárati ajtón
ségek, illetve az iroda. Az L alakú, földszintes épü- keresztül a füst teljes szélességében áramlott a sza-
let folyosóinak végein lévő ajtók a szabadba vezet-  badba – mesélte Kenyeres Sándor tű. zászlós, a
nek, de a tálalón és a mosogató helyiségen keresz-   bácsbokodiak parancsnoka. – A felderítés folyamán
tül is a szabadba lehet jutni. Az épület kazánházát  az ápolónők elmondták, hogy huszonnyolcan még
az udvar felől lehet megközelíteni, ott egy 105 KW-  az épületben vannak, mentésük folyamatban van.
os gázkazán üzemelt. A tűz a kazánház melletti     A dolgozók a tüzet megpróbálták porral oltóval
helyiségben keletkezett, a raktárhelyiség ablakán   eloltani, de ez nem sikerült. A lángok továbbterje-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9