Page 8 - magazin-február
P. 8

6

BEAVATKOZÁSOK BELÜLRŐL                                                                                                                  eldeformálódott. A műveleti szol-
                                                                                                                             gálat felvette a kapcsolatot a szom-
                                                                                            Fotók: Esztergom HTP, Komárom-Esztergom KMSZ           szédos ingatlan tulajdonosával,
                                                                                                                             aki elmondta, hogy csak kívülről
  rendőrség forgalomirányítással biztosította az 11-es                                                                                                  rongálódott az épület, belül sem-
  főúton. Időközben a megyei katasztrófavédelmi                                                                                                     milyen kár nem keletkezett. A leé-
  műveleti szolgálat is a helyszínre ért, de az irányí-                                                                                                 gett ház lakói fedél nélkül marad-
  tást nem vette át. A hőterheléstől a közelebb lévő                                                                                                   tak, házuk a tűz martalékává vált,
  szomszédos épület műanyag lambériaborítása is                                                                                                     mindenüket elveszítették, de sze-
                                                                                                                             rencse a szerencsétlenségben,
                                                                                                                             hogy egyikük sem sérült meg a
                                                                                                                             tűzben. A Máltai Szeretetszolgálat
                                                                                                                             esztergomi szervezete felajánlotta,
                                                                                                                             hogy egy évig szállást biztosít a
                                                                                                                             lakóknak, de nem éltek a lehető-
                                                                                                                             séggel, mert egy rokonuk befogad-
                                                                                                                             ta őket. A tragédia hallatán az esz-
                                                                                                                             tergomi lakosság összefogott a
                                                                                                                  rokonokkal, a barátokkal és gyűjtést szervezett a
                                                                                                                  nincstelenné vált család számára.

                                                                                                                                 Völgyi Ágnes tű. főhadnagy

  Több ezer csirke veszett oda a tűzben

  Hetven méter hosszú, tizenkét méter széles csirkenevelde tetőszerkezete és padláste-
  re gyulladt ki egy császári csirketelepen január 18-án délelőtt.

  A helyi önkéntes tűzoltók percek alatt a helyszínre                                                                                       életben maradt szárnyasokat is mentették, hatosá-
  érkeztek, elsőként kezdve meg a beavatkozást. A                                                                                         val hordva ki őket a padlástérből. Időközben a kis-
  kisbéri és a tatabányai hivatásos tűzoltókat                                                                                           béri és a tatabányai egységek is csatlakoztak az
  Komáromból, illetve Bicskéről, helyismereti foglal-                                                                                       oltási munkálatokhoz – egyébként éppen időben,
  kozásról riasztották – számukra a távolság miatt                                                                                         hiszen a császáriak oltóvize elfogyott, a telepen
  hosszabb ideig tartott a vonulás.                                                                                                található tűzcsapok pedig befagytak, amely körül-
                                                                                                                  mény igencsak megnehezítette a tűzoltók munká-
   A császári önkéntes egységek áramtalanították                                                                                         ját. Később a telepen kívül találtak egy működő
  az épületet, és miközben a lángokat oltották, a még                                                                                       tűzcsapot, amelyről pótolni tudták az elhasznált
                                                                                                                  oltóvizet.
                             Fotók: KEM KMSZ
                                                                                                                    A padlástérben a rajok négy vízsugárral támad-
                                                                                                                  ták a lángokat, amelyek elfojtása két óráig tartott.
                                                                                                                  Az épület palafedésű tetőszerkezetének kétharma-
                                                                                                                  da megsemmisült a tűzben. Összességében néhány
                                                                                                                  száz szárnyast sikerült kimenteni a padlástérből,
                                                                                                                  de tizenötezer állat elpusztult.

                                                                                                                    A megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat
                                                                                                                  a helyszínen segítette a beavatkozó egységek mun-
                                                                                                                  káját, ám az irányítást nem vette át. Az épület
                                                                                                                  átvizsgálása után a szakemberek arra következtet-
                                                                                                                  tek, hogy a tűz a kéményből indulva terjedhetett át
                                                                                                                  a tetőre. A kéményseprő szakember megvizsgálta a
                                                                                                                  fűtőberendezést és az égéstermék-elvezetőt, majd
                                                                                                                  megtiltotta annak használatát.

                                                                                                                   Völgyi Ágnes tű. főhadnagy
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13