Page 11 - magazin-február
P. 11

9

Lakhatatlanná vált egy családi ház                                                                 Fotók: Hajdúböszörményi KvŐ

Egy körülbelül hetven négy-     vízsugárral oltották el a lángokat,                                                                          KATASZTRÓFAVÉDELEM 2017. február  Az elsődleges információk
   zetméter alapterületű családi majd megkezdték az épület                                                                                               arról szóltak, hogy egy körülbelül
ház lakóhelyiségei gyulladtak ki  átszellőztetését és átvizsgálását.                                                                                           tizenötször ötméteres, téglaépíté-
január 12-én reggel a hajdúbö-   Az eset során senki nem sérült                                                                                             sű és cserépfedésű, idősebb csalá-
szörményi Perczel Mór utcában.   meg, a ház azonban lakhatatlan-                                                                                            di ház egyik szobája és az ott
A tűzhöz a debreceni és a hajdú-  ná vált, így az ott lakó két ember-                                                                                          tárolt berendezési tárgyak kaptak
böszörményi hivatásos tűzoltó-   nek az önkormányzat keresett                                                                                              lángra, azonban a tűz később az
kat riasztották, akik három     szállást.                                                                                                       épület előszobájára is átterjedt. A
                                                                                                                              szoba, ahol a tűz keletkezett, tel-
A bárányok                                                                                                                         jesen kiégett, az előszobának csak
                                                                                                                              egy része vált a lángok martalé-
már hallgatnak…                                                                                                                      kává – mesélte az eset részleteit
                                                                                                                              Harsányi Zoltán c. tű. főtörzsőr-
Hatalmas lángokkal égett egy balatonkenesei juhhodály január 22-én                                                                                             mester, kárhelyparancsnok.
éjjel. Az épület egyik helyisége este tíz óra körül kapott lángra. A tűz
gyorsan terjedt, a mezőgazdasági épület percek alatt teljes terjedel-                                                                                             Az égő házból az ott lakó idős
mében, többméteres lángokkal égett. A tűzoltók nagy erőkkel vonul-                                                                                             házaspár szerencsére idejében ki
tak a helyszínre Balatonfűzfőről, Pétfürdőről, Siófokról és                                                                                                tudott menekülni, így egyikük
Veszprémből. A felderítést követően a Veszprém megyei katasztrófa-                                                                                             sem sérült meg. A tűzesethez a
védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett hat vízsugárral kezdték                                                                                           debreceni és a hajdúböszörményi
meg az oltást, amelyet több tényező is nehezített. Ezek közül a legje-                                                                                           tűzoltókat riasztották. Mindkét
lentősebb az épületben tárolt öt gázpalack volt, amelyek közül a                                                                                              település tűzoltói rövid időn belül
hatalmas hő hatására három fel is robbant. Emellett a könnyűszerke-                                                                                            a helyszínre érkeztek és az épület
zetes tető is beomlott a tűz következtében, így csak kívülről lehetett                                                                                           feszültségmentesítését követően
oltani a lángokat. Tovább nehezítette a beavatkozást a gyenge oltó-                                                                                            együttes erővel, több irányból
víz-utánpótlás, vízszállító járműveket is az esethez kellett riasztani.                                                                                          támadva a lángokat, három vízsu-
                                                                                                                              gárral és kéziszerszámokkal sike-
  Végül több mint háromórás megfeszített munkával sikerült úrrá                                                                                              rült eloltani a tüzet. Az amúgy is
lenni a lángokon és eloltani a tüzet. A tulajdonos tájékoztatása szerint                                                                                          rossz állapotban lévő épület a tűz
a tűz keletkezésekor mintegy kétszáz birka volt az épületben, az                                                                                              és az oltási munkálatok közben
állatok nagy részét a tűzoltók sikeresen kimenekítették, „csupán”                                                                                             olyan súlyosan károsodott, hogy
mintegy harminc jószág pusztult el.                                                                                                            lakhatatlanná vált. Az idős házas-
                                                                                                                              párt a Hajdúböszörményi Polgár-
                           Helt Ákos tű. törzsőrmester                                                                                     mesteri Hivatal szociális ügyinté-
                                                                                                                              zője – lakosságvédelmi intézke-
                                                                     Fotó: Szabó Péter (KMSZ)                                             dés keretében – szállásolta el.

                                                                                                                                             Rácz Máté
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16