Page 14 - magazin-február
P. 14

12

PORTRÉ te a füstöt. A garázsban tárolt autógumik és egy
    rádió kapott lángra. A házban élő férfi elkezdte
    kihordani az égő gumikat, a főtörzsőrmester pedig    igazgatóságtól. Legutóbb januárban egy leselejte-
    egy gereblye segítségével a hóban eloltotta azokat.   zett Magirus típusú műszaki mentőszert kaptak,
    Miután meggyőződött arról, hogy már nincsenek      amelyet már ki is próbáltak, amikor egy mellék-
    parázsló részek az épületben, értesítette a művelet-  épület tüzéhez vonultak vele Abdára.
    irányítást. Az ingatlan tulajdonosa és Ifjú Péter sze-
    rencsére időben észlelték a bajt, így mindössze a                            Kép és szöveg:
    garázsban álló autó oldala károsodott és a falak             Ruskáné Takács Anita tű. főhadnagy
    kormozódtak a még kialakulófélben lévő tűzben. A
    főtörzsőrmester egyébként nemcsak hivatásos,
    hanem önkéntes tűzoltóként is tevékenykedik,
    1996 óta a Börcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja.
    Jó pár éve már elnöke és parancsnoka is az egyesü-
    letnek, így szabadideje nagy részét kitölti a tűzoltói
    munka, hivatás. Testvérével, Tiborral, aki szintén
    hivatásos tűzoltó Győrben, rendszeresen segítik,
    tanítják az önkéntesek beavatkozó állományát,
    akik velük együtt tizenketten vannak. Az egyesület
    egyébként a gyerekekkel együtt negyven tagot
    számlál. A győri gépjárművezető azt mondja, min-
    den támogatást megkapnak működésükhöz az

    Bátor helytállásért kapott elismerést

    a kanizsai tűzoltó

    Magas állami elismerésben részesült Kurucz József tűzoltó törzszászlós, a zalakarosi
    katasztrófavédelmi őrs szerparancsnoka, aki január 13-án, Nagykanizsán teljesített
    szolgálatot és talpraesettségével komoly forgalmi fennakadásokat előzött meg.

        Fotó: Jóri András                          Az igazat megvallva, számára nem
                                        volt ismeretlen az akkor kialakult
    „Ez nemcsak az én érdemem, hanem a helyszínen              helyzet, ugyanis a 2013-as tavaszi
    dolgozó többi tűzoltó kollégáé és a társszervek             hóhelyzetnél is helytállt és teszi ezt
    munkatársaié is, akik segítették munkánkat” –              rendszeresen azóta is. Hiszen ahogy
    fogalmazott tőle megszokott szerénységgel Kurucz            az említett napon, úgy máskor is elő-
    József.                                 fordul, hogy amikor szélsőségesre for-
                                        dul a téli időjárás, akkor a Nagykani-
                                        zsa és Iharosberény közötti, 61-es
                                        számú, kanyarokkal, emelkedőkkel
                                        tarkított, nagy forgalmú tranzitútvo-
                                        nalon közlekedési káosz keletkezik.

                                          „Riasztásunkkor még csak egy
                                        nyerges vontatóról tudtuk, hogy
                                        keresztbe fordult az úton, annak a
                                        mentéséhez indultunk. Amikor kiér-
                                        tünk, azonnal kiderült, hogy jóval
                                        bonyolultabb helyzet elé nézünk” –
                                számolt be a történtekről.
                                  A kiérkező nagykanizsai tűzoltókat több kilo-
                                méter hosszan feltorlódott kocsisor fogadta, a
                                főút mindkét oldalán álltak a járművek. Ugyanis
                                sokan megunták a mozgásképtelen kamion miat-
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19