Page 3 - magazin-február
P. 3

Teljesültek                                                            1    KATASZTRÓFAVÉDELEM 2017. február

a kitűzött célok                                 A tartalomból

A február a rendvédelemben hagyományosan az évértékelés, a            Beavatkozások belülről
feladatszabás hónapja. 2016-ról a Belügyminisztérium és a főigaz-
gatóság vezetése egyöntetűen úgy vélekedik, hogy a kitűzött            Tűzoltók, rendőrök, ápolók
célok teljesültek, közülük is kiemelkedik a megelőzés és az            mentettek vállvetve.............................2
önkéntesség erősítésében mutatkozó fejlődés.                   A tűzön kívül a faggyal is
                                         küzdöttek...............................................4
  Az értékelő állománygyűlésnek ugyanakkor nemcsak az              Esélye sem volt a kigyulladt kamion
elmúlt esztendő elemzése a tárgya, már negyedik alkalommal            sofőrjének ..............................................7
vehették át teljesítményük elismeréseként a különféle címeket az
arra érdemes szervezetek, kollégák. Az év hivatásos tűzoltó-           Portré
parancsnoksága a nyolcadik kerületi lett, az év katasztrófavédel-
mi őrse címet a Nagybaracskai Katasztrófavédelmi Őrs, az év            Az év polgári védelmi tisztje............10
önkéntes tűzoltó egyesülete címet az Abasári Önkéntes Tűzoltó           A tűzoltó szabadidejében is
Egyesület kapta, az év önkéntes mentőszervezetének pedig a            tűzoltó ................................................11
Karancs Speciális Mentőszolgálatot választották. Az országos           „A mai napig jó érzés a szirénák
katasztrófavédelmi főigazgató az év tisztje címet tűzoltósági kate-        hangjára ébredni” ............................14
góriában Maczek Szilárd tű. alezredesnek, Békés megyei tűzoltó-          „A teremtés érdekel,
sági, iparbiztonsági kategóriában Kocsány Zita tű. alezredesnek,         azzal foglalkozom” ..........................17
Komárom-Esztergom megyei iparbiztonsági, polgári védelmi
kategóriában pedig Sárossy Gábor tű. alezredesnek, Tolna megyei          Magazin
polgári védelmi főfelügyelőnek adományozta. Az ügyeletesi fe-
ladatokat ellátó kategóriában Dénes Károly tű. őrnagy, a Vas           „A Tisza közös kincs,
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság osztályvezetője, funkcio-          vigyáznunk kell rá” .........................20
nális feladatokat ellátó kategóriában Somodi-Nagy Szabolcs tű.          Nyoma már nincs, de a fekete nap
alezredes, a BM OKF ügyviteli iroda osztályvezetője, a hatósági          emlékei élnek ....................................22
feladatokat ellátó kategóriában pedig Péter András tű. őrnagy, a
főigazgatóság tűzmegelőzési főosztálya kiemelt főreferense                 Címlapunkon:
vehette át az elismerést. Az év zászlósa címet polgári védelmi
kategóriában Leczki Sarolta Virág tű. főtörzszászlós, a Fővárosi              Baleset a 68-as főúton:
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi                árokba hajtott, azután
Kirendeltség referense, ügyeletesi feladatokat ellátó kategóriában           visszacsapódott az útra egy
pedig Váradi Lőrinc tű. főtörzszászlós, a Baranya Megyei               személyautó a somogyszentpáli
Katasztrófavédelmi Igazgatóság referense kapta. Az országos
katasztrófavédelmi főigazgató az év tiszthelyettese címet tűzoltó-                 elágazónál.
sági kategóriában Virág Csaba tűzoltó főtörzsőrmesternek, a                   Fotó: Marcali HTP
Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltó-
jának, funkcionális feladatokat ellátó kategóriában pedig Huszár          www.katasztrofavedelem.hu
István tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Gazdasági Ellátó Központ
gépjárművezetőjének adományozta.

  A szervezetnek és tagjainak 2017-ben is bőséges alkalmuk nyí-
lik majd rátermettségüket bizonyítani, hiszen ez az esztendő is
számos feladatot tartogat. Egyebek mellett korszerűsítés előtt áll
a viharjelző- és a lakossági tájékoztató, riasztó rendszer, folytató-
dik az őrsprogram, az önkéntes mentőszervezetek továbbfejlesz-
tése, és nagy kihívást jelent májusban a HUNOR hivatásos és a
HUSZÁR önkéntes városi kutató-mentő szervezet ENSZ általi
újraminősítése. És az élet, benne a természet is szolgálhat
meglepetéssel…

                                 A szerkesztőség
   1   2   3   4   5   6   7   8