Page 11 - magazin-december
P. 11

Portré     Dr. Sárkány Sándor tűzoltó százados

     LÉLEKJELENLÉT ÉS GYORS REAGÁLÁS

       ovember harmadikán Farkas Roland Péter     szerencsétlenül járt ember fejét, amíg a mentők a
     Ntűzoltó százados, a pécsi hivatásos tűzoltó-    helyszínre nem értek. A sérültet végül mentőheli-
     ság szolgálatparancsnoka szabadnapján szemta-    kopterrel szállították kórházba. Hősies helytállá-
     núja volt, ahogy egy kerékpáros körültekintés nél-  sáért a főigazgató elismerésben részesítette a tűz-
     kül kikanyarodott az előtte haladó autó elé. A szá- oltó századost.
     zados előtt nagyjából nyolcvan méterrel haladó     Nem ez volt az első alkalom, amikor Roland
     kocsi fékezés nélkül elgázolta a biciklist, aki a  jókor volt jó helyen. A százados néhány éve éppen
     szélvédőbe csapódva a levegőbe repült, majd a
     jármű elé esett. Az autó még ekkor sem tudott
     megállni, a jármű első kerekeivel ráhajtott a föl-
     dön fekvő emberre, aki a kocsi alá szorult.                               Orfűn strandolt, amikor tanúja volt, ahogy egy
                               fiatal fiú elmerült a mély vízben. Gondolkodás
                               nélkül a vízbe ugrott, és kiúszott a bajba jutott fér-
                               fival, megmentve az életét. 2015-ben ezért a csele-
                               kedetéért Bátorságért Érdemjelet kapott a bel-
                               ügyminisztertől.
                                Farkas Roland húszévesen kezdte pályafutását
                               tapasztalt tűzoltók között. Mai napig szereti a
                               szakmáját, él benne a hivatástudat. A ranglétra
                               minden fokát megjárta, jelenleg Pécsett szolgálat-
                               parancsnok. Folyamatosan képezi magát, tagja a
                               HUNOR mentőszervezetnek, szabadidejében
                               sokat utazik és szeret fotózni is.
                 Fotók: Farkas Roland archív, Szőke Péter
                                Azt vallja, ha valaki ilyen szituációba kerül, fel
      A százados azonnal cselekedett, mert az autó    kell ocsúdni a hirtelen sokkból, azonnal cseleked-
     alá szorult biciklis nem lélegzett, teste az első futó- ni kell. Mindent meg kell tenni a bajba jutott
     mű mögé csavarodott, a feje erősen vérzett. A    embertárs érdekében, mert adott esetben az éle-
     szolgálatparancsnok emelőkészlettel megemelte a   téért ketyeg az óra. Menjünk oda, segítsünk a
     személykocsit, a bal első kerék leszerelése után   sérültnek, ne féljünk, ne ijedjünk meg, és ha csak a
     kihúzta a sérültet a jármű alól, akinek a légzése  légzést biztosítjuk, vagy megkezdjük az újraélesz-
     visszatért és az eszméletét is visszanyerte. A szá- tést a mentősök kiérkezéséig, már megmenthe-
     zados két kezével egészen addig stabilan tartotta a tünk egy életet! – tanácsolta Farkas Roland.


                     2019. DECEMBER                             9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16