Page 7 - magazin-december
P. 7

Fekete Péter tűzoltó főhadnagy
     SZARVASCSORDÁBA HAJTOTT


     KÉT AUTÓ, BARCELONÁBÓL


     ÉRKEZETT A JELZÉS
       ovember hatodikán csú-
     Nnya, ám a beérkező jel-
     zés módja miatt ugyanakkor
     érdekes vadbaleset történt
     Somogy megyében. Balaton-
     endréd és Lulla között egy
     úttesten átkelő szarvascsordá-
     ba rohant bele két személy-
     gépkocsi. Szerencsére a bal-
     esetben senki nem sérült meg,
     ám négy elpusztult állat
     maradt a helyszínen az ütkö-
     zés után. A Somogy megyei
     műveletirányító központba
     most először futott be auto-
     matizált riasztás az európai
     segélyhívó rendszer egyik
     központjából, Barcelonából. A
                                                 Fotók: Siófok HTP
     balesetben súlyosabban érintett
     jármű ugyanis eCall-modullal volt felszerelve.    kapott, új fejlesztésű autóra kiterjed. Az eCall-
      Az eCall-rendszer egy szolgáltatás, amely az    rendszer megköveteli az autókba telepített vész-
     Európai Unió Parlamentjének egy 2015-ös dön-     hívóegység meglétét. A modul a jármű mozgását
     tése nyomán született meg. Létrehozásának      és különböző szenzorait elemezve vészhelyzet-
     egyik oka az, hogy Európa útjain számos olyan    ben automatikus, de akár manuálisan is aktivál-
     baleset történik, amelyhez sokkal gyorsabban     ható segélyhívást ad le a hívásfogadó közpon-
     érkezhetne meg a hatékony segítség, ha a men-    tokba, ahonnan a jelzést továbbítják a készenléti
     tőcsapatok pontos információval rendelkezné-     szervekhez. Az ilyen típusú jelzések fogadásá-
     nek a baleset helyszínéről és körülményeiről. A   nak technikai feltételeit 2017. október 31-ig meg-
     megalkotott vészhívórendszer ezért képes az EU    teremtették a hívásfogadó- és tevékenységirá-
     területén történt súlyos baleset esetén az érintett nyító központokban is.
     járművel kommunikálva felhívni a 112-es        A már jól működő rendszernek hála a vadbal-
     segélykérő számot, és egy szabványos adatcso-    esethez riasztott siófoki hivatásos tűzoltók a
     magban elküldeni a baleset helyszínét, a feltéte-  lehető legrövidebb időn belül az eset helyszínére
     lezett sérültek számát és olyan információkat,    érkeztek, és megkezdhették a mentést. A komo-
     amelyek a sérülés súlyosságára utalnak.       lyabb károkat szenvedett autót áramtalanították,
      A döntéshozók a bevezetés határidejét 2018.    és segítettek megszüntetni a forgalmi akadályt.
     március 31-ben határozták meg, és a rendelet     Az ütközés következtében elpusztult négy állat-
     hatálya minden, e dátum után típusengedélyt     ot az erdészet munkatársai szállították el.


                     2019. DECEMBER                             5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12