Page 4 - magazin-december
P. 4

Időszerű kérdések


      Papp-Kunkli Nóra tűzoltó hadnagy


      EGY CSALÁD


      LEGBOLDOGABB KARÁCSONYA        lyan sokszor halljuk, hogy a tűzoltók segítő
      Oszakmában dolgoznak. Oda mennek, ahon-
      nan más menekül, számíthatunk rájuk a bajban.
      Ez a munkájuk, ez a hivatásuk. Olyan mélyen
      beivódik a tűzoltókba a tenni akarás, a segítség-               ről senki sem sejtette
      nyújtás, hogy ezt a hétköznapokban, a szabadi-                 mindezt, hiszen a kis-
      dejükben sem tudják magukról lemosni – sze-                  lány szép, tiszta ruhá-
      rencsére. Milyen jó is ez így. Ennek a tenni aka-               ban érkezik minden
      rásnak fogja élvezni a                             nap az iskolába. A
      gyümölcsét Reni is,                              Pusztai családot na-
      a kilencéves bárándi                              gyon megérintette a
      kislány, akit a sors                              gyermek   története.
      egy   játszótársán,                             Zsolt a laktanyában
      Ákoson   keresztül                              mesélni kezdett a csa-

      vezetett a segíteni                              ládról, és a többi tűz-
      akaró püspökladá-                               oltó is összeszorult
      nyi hivatásos tűzol-                              torokkal hallgatta a
      tók felé.                                   bárándi kislány hely-
       A két kisgyerek                               zetét. Úgy érezték,
      összebarátkozott,
      így egyik nap Ákos
      átment játszani Re-
      nihez. A kisfiú aznap
      este mesélni kezdett
      apukájának, Pusztai

      Zsolt tűzoltó főtör-
      zsőrmesternek. Elmondta, hogy Reninek nincs
      szobája, vagyis lenne, de ott hideg van, rossz a
      fűtés. Belül a falak nagyon furcsák, és az is fur-
      csa, hogy ha Reninek vécére kell mennie, akkor
      ki kell szaladnia a házból, mert az az udvaron
      van. Reni nem pancsolhat a fürdőkádban estén-
      ként, mert az nincs nekik, inkább csak mosakod-
      ni tud, mert nincs fürdőszobájuk és amúgy is
      vizet kell előtte melegíteni, ha sikerül a kerti
      kútból kicsalogatni, mert pont nincs elfagyva.
      Nehéz volt ezeket a történeteket hallgatnia a
      tűzoltó apukának, hiszen ismerte ő is a kislányt,
      és nem is gondolta, hogy ilyen nehéz körülmé-
      nyek között éli mindennapjait. Reniről és szülei-


   2                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9