Page 3 - magazin-december
P. 3

SZÁMVETÉS

    Idei utolsó lapszámunkat, ahogy az egész mögöttünk álló esz-
                                       A tartalomból
    tendőt, a kettősség jellemzi. Nehéz helyzetek és dolgos pillana-
    tok mellett felemelő események, emberfeletti küzdelmek, szak-
                                        2
    mai és sportsikerek krónikája elevenedik meg a lapokon.           Időszerű kérdések
    Visszatekintve az elmúlt egy évre ugyanakkor látható, hogy a
                                           Egy család legboldogabb
    szervezet minden erőfeszítése megtérült. Rengeteg munka van         karácsonya ..........................2
    mögöttünk, számos kezdeményezés, amely ebben az évben vizs-
    gázott, több új területen is kipróbáltuk erőnket, felkészültségün-      Beavatkozások
    ket, miközben az eddig elért eredményeinket is megőriztük,       6   belülről
    tudásunkat tovább gyarapítottuk, képességeinket tökéletesítet-
                                           Zárlat miatt vált
    tük. Aktuális lapszámunkban minderre találunk példát.
                                           a lángok martalékává
    Láthatjuk, hogyan teremt az együttérzés új otthont a rászorulók-       egy családi ház Bükön.......6
    nak. Bemutatjuk azokat a kollégákat, akik segítséget tudnak
                                        9
    nyújtani, fel tudnak emelni, meg tudnak tartani egy elesett         Portré
    embert, reményt adnak neki, szó szerint kimentik a bajból.
                                           Lélekjelenlét
    Bemutatjuk azokat is, akik hosszú évek munkájának sikerét arat-
                                           és gyors reagálás.................9
    hatták le itthon és külföldön, bizonyították, hogy nagy álmuk,
                                           Győrben dolgozik
    nagy terveik és kemény munkájuk nem volt hiábavaló.
                                           az ország legjobb
    Képzeletbeli dicsőségfalunkra ismét felkerült a HUNOR kötél-         műveletirányítója .............12
    technikai csapata, amelynek tagjai ezúttal egy Kínában megren-
                                           „Egynek minden nehéz,
    dezett világversenyen arattak sikereket.                   soknak semmi sem
      Ilyen mozaikokból állnak össze a szervezet hétköznapjai: író-       lehetetlen”..........................14
    asztal mögött vagy az utcán járva, gyakorlaton vagy versenye-        Átlépni a célkaput és
                                           behúzni a bábut,
    ken, felkészülve vagy az első sokkból ocsúdva, nehéz vagy öröm-
                                           ez a legfelszabadítóbb
    teli pillanatokban is meg tudjuk ítélni, hogy mi a helyes, mi a
                                           érzés ....................................16
    követendő, mit várnak el tőlünk, és mit várhatunk el saját
                                           A háromszoros bajnok.....18
    magunktól. Ez utóbbi, azaz a saját elvárásainknak való megfele-
    lés talán a legnehezebb feladat. Visszatekintve az elmúlt egy        Magazin
    évre, bátran kijelenthető, hogy a katasztrófavédelem állományá-   20
    ban dolgozók tisztában vannak a saját felelősségükkel, és mindig
                                           Grimpday Asia .................20
    készek arra, hogy az új kihívásoknak megfeleljenek.
                                           Veszprémi tűzoltók vágták
      Sok minden történt ebben az évben, és mert egy viszonylag         ki az ország
    szerencsés esztendő áll a hátunk mögött, inkább a megfontolt         karácsonyfáját...................22
    munkáról, az alapos felkészülésről, a hatósági tevékenységről, a
    szakmai fejlődésről szólt ez a tizenkét hónap. Kissé visszafogot-
    tabban, de zajlott az élet idehaza és a határon túl is, a tűzoltók     Címlapunkon:
    versenyeztek itthon és külföldön, nemzetközi gyakorlaton bizo-      Korabeli és mai fecskendők
    nyították felkészültségüket, engedélyeztek és ellenőriztek, oltot- munkában a negyedik tűzoltószakmai
    tak és mentettek, vigyáztak mindannyiunkra, közben időről-         emlékkonferencián.
    időre megmutatták civil oldalukat is, hogy a nehéz hivatás mel-
                                         Fotó: Szőke Péter – BM OKF
    lett is megmaradtak embernek – a szó legnemesebb értelmében.
                            A szerkesztőség     www.katasztrofavedelem.hu


                                                         1 1 1
   1   2   3   4   5   6   7   8