Page 8 - magazin-december
P. 8

Beavatkozások belülről
      Balogh Eszter tűzoltó főtörzsőrmester
      ZÁRLAT MIATT VÁLT


      A LÁNGOK MARTALÉKÁVÁ


      EGY CSALÁDI HÁZ BÜKÖN


         November 27-én este arra eszméltek fel egy büki csa-
         ládi ház lakói, hogy a házukhoz épített műhely lán-
         gokban áll. A lakók azt is észlelték, hogy a biztosíté-
         kot is lecsapta valami, miközben egy automata

         lézergravírozó géppel dolgoztak a műhelyben. Mire
         kifutottak az udvarra, már csak a lángokat látták. Egy
         kerti slaggal oltani kezdtek, ám azzal a hatalmas tűz

         ellen semmi esélyük nem volt, így rögtön segítséget
         hívtak.      A bejelentés nyolc óra harminc perckor futott be   ként használt mű-helyből a tűz keletkezésekor a
      a 112-es hívásfogadó központba. Aszerint csalá-   tulajdonos két gázpalackot kivitt és biztonságba
      di ház tetőszerkezete égett mintegy háromszáz    helyezett. A tüzet az egységeknek fél tízre sike-
      négyzetméteren. A csepregi önkormányzati tűz-    rült eloltaniuk, majd megbontották a tetőszerke-
      oltók mellett a szombathelyi hivatásos tűzoltó-   zetet, hogy a még izzó részekhez hozzáférjenek.
      parancsnokság és a Vas megyei katasztrófavé-     A tűzoltás végeztével a tűzoltók hőkamerával
      delmi műveleti szolgálat tűzoltóit is riasztották.  átvizsgálták az épületet és a megbontott tető-
      Elsőként a csepregi raj ért a tűzeset helyszínére.  szerkezetet, de izzó, parázsló részeket nem talál-
      A felderítést követően a csepregi tűzoltók rádió-  tak. Az utolsó tűzoltóautó éjfél előtt hagyta el
      forgalmazásában az hangzott el, hogy családi     helyszínt. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi
      ház hátsó részében lévő melléképület ég. Az     Igazgatóság tűzvizsgálati hatósági eljárás kere-
      egység két gyorsbeavatkozó vízsugárral kezdte    tében jelenleg is vizsgálja a tűz keletkezésének
      oltani a lángokat, miközben meggyőződött róla,    körülményeit. A tűznél akkora volt a hőség,
      hogy a házban tartózkodók féléves kisgyermek-    hogy a melléképülettel egybeépített nappaliban
      ükkel sérülés nélkül elhagyták az épületet. A    és a mellette lévő helyiségben lévő fa díszlécek,
      szombathelyi hivatásos tűzoltók további két     és az udvaron parkoló személyautó lámpái is
      vízsugarat szereltek, és a csepregi egység támo-   megégtek. A lépcsőház nyitott ajtaján keresztül a
      gatásával folytatták az oltási munkálatokat. A   füst a szobákba is bejutott, így a bútorok, falak,
      Vas megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgá-    ruhák is kormozódtak, használhatatlanná vál-
      lat átvette a tűzoltás irányítását a szombathelyi  tak. A kisbabás családot barátok fogadták be, az
      szolgálatparancsnoktól, miközben a tűzoltók     önkormányzat pedig támogatást ígért ahhoz,
      meggyőződtek róla, hogy az épületben nincs      hogy az életüket újjá tudják építeni.
      gázpalack. A lakókkal történt folyamatos egyez-
      tetésből kiderült, hogy a lézergravírozó üzem-


   6                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13