Page 5 - magazin-december
P. 5

tenniük kell valamit. Ákos anyukája megosztot-
                               ta a közösségi oldalon a család történetét, ezzel
                               egy időben a tűzoltók is összefogtak. A közössé-
                               gi felületen mintegy száz civil felajánlás érke-
                               zett, és a laktanyában is gyűltek a ruhák, játé-
                               kok. A környéken élők építőanyagokat, bútoro-
                               kat, tartós élelmiszert adtak, a tűzoltókkal
                               együtt. Volt, aki vitaminokkal, iskolai tanszerek-
                               kel ajándékozta meg a kislányt.
                                A legnagyobb segítség azonban az önkéntes
                               munka volt. Az első cél, amelyet a tűzoltók
                               kitűztek, hogy legyen karácsonyra Reninek egy
                               tiszta, szép szobája. Padlót raktak le a szolgála-
                               ton kívüli tűzoltók, falat gletteltek, festettek. A                                            Fotók: Szűcs Zsuzsa, Ákos anyukája

                               tenni akaró csapat egyre nőtt, így egyre többet
                               akartak, akarnak adni a családnak. A tűzoltók
                               között sok mesterember is van, így a vízbeveze-
                               tés lett az új közös ügy. Ásásra, fúrásra, vezeték
                               kiépítésére is volt bőven jelentkező. Szabadide-
                               jüket áldozzák erre a nehéz feladatra. A munká-
                               nak nincs vége, erős és segítő kezekre mindig
                               szükség van.
                                Reniéknek hamarosan egy élhetőbb otthona
                               lesz, ebben mindannyian biztosak. Addig is ezer
                               köszönet a sok-sok civilnek, a tizenhat tűzoltó-
                               nak, a munkáskezű Pató József tűzoltó főtör-
                               zsőrmesternek, Földvári Zoltán tűzoltó főtör-
                               zsőrmesternek, Fehér János tűzoltó főtörzsőr-
                               mesternek, Pusztai Zsolt tűzoltó főtörzsőrmes-
                               ternek, és persze nagy ölelés Ákosnak, aki szí-
                               vén viseli kis barátja sorsát.                     2019. DECEMBER                             3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10