Page 3 - magazin-június
P. 3

SZENT IVÁN HAVA

                                       A tartalomból
    Nem szokványos hónapok vannak mögöttünk, a június sem
    volt az. Az új koronavírus március 4-e, a járvány magyar-
    országi megjelenésétől június közepéig idehaza több mint        2   Időszerű kérdések
    ötszázhatvan áldozatot szedett, a fertőzöttek száma megha-
    ladta a négyezret.                              Magyar Arany
      Ahogy minden szervezet, úgy a katasztrófavédelem             Érdemkereszt......................2
    működésére is kihatással volt az egész világot sújtó pandé-         Az Év Tűzoltója
    mia, a kollégák korlátok között voltak kénytelenek a dolgu-         miniszteri díj
    kat tenni, az emberek biztonságát óvni. Számos, ebben az           az érdi tűzoltónak ..............4
    időszakban hagyományosan megtartott rendezvény maradt            „Hinni magunkban
    el, nem volt hagyományos értelemben vett gyermeknap, nem           és a munkánkban” .............6
    nyíltak meg a tűzoltólaktanyák kapui, a pedagógusokat is           A tűzoltói munka nem
    visszafogottan ünnepelték, aki most fejezte be az általános         egyéni hősöket, hanem
    vagy a középiskolát, ballagni is a hagyományostól eltérően          csapatmunkát igényel........8
    tudott. Míg tavaly a diákok várták a nyári szünetet, az idén a
    szülők lesték a naptárat, mikor hagyhatnak fel hirtelen jött      9   Beavatkozások
    mellékfoglalkozásukkal – a házitanítóskodással. Alapjaiban         belülről
    változtak meg a nyaralási tervek, még mindig sok a bizony-
                                           Öt ember halt szörnyet
    talanság.
                                           a balesetben.........................9
      Az első nyári lapszámban vissza-visszatérően foglalko-
                                           Nagy nap extrákkal .........10
    zunk a legmelegebb évszak veszélyeivel, emlékeztetve olva-
    sóinkat a hőség idején követendő magatartási szabályokra, a     13
    vízen közlekedéssel kapcsolatos tudnivalókra, a szabadtéri          Portré
    tüzek megelőzésére, a biztonságos családi sütögetésekhez
                                           Apa-fia erről-arról............13
    szükséges elővigyázatossági teendőkre. Az is évről-évre fel-
                                           A kirendeltség lelke .........15
    merül, hogy nyáron mindenki kicsit elereszti magát, több
                                           Megteremtett egyensúly..16
    kockázatot vállal, nyaraláskor visszavesz a fegyelemből.
                                           Táncolni egy életen át......18
      E sorok írásakor, június közepén, a napok óta tartó szeles,
    esős időben talán feleslegesnek tűnhet nyári veszélyeket      20
    emlegetni, viszont a kellemetlen időjárás lehetőséget ad némi        Magazin
    olvasgatásra. A magazin oldalain bemutatjuk azokat a kollé-
                                           Százharminc éves
    gákat, akiknek munkáját a tűzoltónap alkalmából magas álla-
                                           a zombai önkéntes tűzoltó
    mi, miniszteri kitüntetéssel ismerték el, viszont nem a szoká-        egyesület............................20
    sos ünnepélyes keretek között vehették át az elismerést.
                                           Fel a magasba!...................22
    Mindezek mellett érdekes beavatkozásokról is szó esik, illet-
    ve különleges hobbit űző munkatársakat is bemutatunk.            Vércsék a toronyban ........24
    Szokásunktól eltérően egy kicsit haza is beszélünk, hiszen
    ezen a platformon is közhírré tesszük: a katasztrófavédelem
    már nemcsak a VÉSZ-en és médiaszerverén szolgáltat, nem-
    csak a Facebook-on és az Instragramon, illetve a honlapján
    oszt meg tartalmakat, hanem elindította a Youtube-csatorná-         Címlapunkon:
    ját, és megjelent a Twitteren is.                  Elektromos hulladék égett Kőbányán


                           A szerkesztőség       Fotó: Schultz László tűzoltó
                                        főtörzsőrmester, FKI Videószolgálat


                                        www.katasztrofavedelem.hu

                       2020. JÚNIUS                             1 1 1
   1   2   3   4   5   6   7   8