Page 6 - magazin-június
P. 6

Időszerű kérdések


      Csámpai Attila tűzoltó százados

      AZ ÉV TŰZOLTÓJA MINISZTERI DÍJ


      AZ ÉRDI TŰZOLTÓNAK
         Majdnem húszéves tűzoltói pályafutása alatt Zolta Tibor tűzoltó száza-
         dos, Érd hivatásos tűzoltóságának szolgálatparancsnoka számos elis-

         merésben részesült. Az idén májusban azonban az egyik legnagyobb
         elismeréssel jutalmazták szorgalmát és kitartását: kimagasló szolgálati
         tevékenysége elismeréséül dr. Pintér Sándor belügyminiszter az Év

         Tűzoltója miniszteri díjat adományozta a századosnak.      Zolta Tibor háromgyerekes apa-
      ként szűnni nem akaró, hatalmas
      tettvággyal, fáradhatatlanul végzi
      nem   mindennapi   feladatait.
      Számára a tűzoltói munka egyben
      a legcsodálatosabb hivatás. A tűz-
      oltóság mellett már évek óta az
      Országos Mentőszolgálatnál is
      dolgozik, mentőápolóként. A szá-
      zados tapasztalatai alapján a két
      tevékenység nagyon jól kiegészíti
      egymást.
       Tibor hamar megismerkedett a
      hivatásos léttel, hiszen katonai
      szakközépiskolába járt. Az érettsé-
      git követően katonai pályára                            Fotók: Zolta Tibor archívum
      lépett, majd egy kis kitérőt téve egy
      légitársaságnál helyezkedett el középvezető-     mentő ismereteket elsajátítania, majd ezeket
      ként. Márpedig csodák vannak – szokás monda-     továbbadnia az állománynak. Az elsők között
      ni, esténkét ugyanis a sok csomagot pakolva     jelentkezett a HUNOR kötelékébe, ahol rengeteg
      hallgatta az Ybl Miklós Műszaki Főiskola tűzvé-   tapasztalatot, tudást, plusz ismeretet szerzett
      delmi karára járó tanulók történeteit a tűzoltósá-  (például az alpintechnikai mentésekről), ezekkel
      gokról. Így született az ötlet, hogy ő is felszerel felvértezve tért vissza a szolgálatához.
      tűzoltónak. Érden gépkocsivezetőként, szerpa-      Tibor életéhez szorosan kapcsolódik egy őt
      rancsnokként, majd a főiskolát elvégezve szolgá-   ért élmény. „Húsz évvel ezelőtt becsengetett
      latparancsnokként dolgozott. Azonban a képzés    hozzánk a szomszéd néni, hogy a férje rosszul
      itt nem fejeződött be, hiszen szabadnapjain a    van, segítségre van szükség. Természetesen
      mentés különböző területein szerzett tapasztala-   azonnal átmentem és igyekeztem mindent meg-
      tokat, amelyeket a továbbiakban a szolgálatban    tenni érte, közben hívtuk a mentőket. Ennek
      tudott kamatoztatni. Így sikerült búvár- és vízi-  hatására döntöttem, hogy mentőápolóként sze-


   4                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11