Page 7 - magazin-június
P. 7

retnék segíteni a bajba jutott embereken. A két
     tevékenységet mindig jól össze tudtam egyeztet-
     ni, számtalan esetben kellett ismereteimet a
     másik szervezetnél alkalmaznom. Ezek után ért-
     hető, hogy amikor a katasztrófavédelemnél
     disaster medic képzést hirdettek, azonnal jelent-
     keztem, tudtam, ennek van jövője, értelme.
     Felmérték a katasztrófavédelem állományában
     az egészségügyi végzettséggel rendelkezőket,
     majd ezt követően közülük kiválasztottak tizen-
     nyolc instruktort a képzés elindításához. Az a
     megtiszteltetés ért, hogy Pest megyéből másod-
     magammal beválogattak a csapatba. A disaster
     medic egy többszintű képzés. Az első szintet
     előbb-utóbb a teljes személyi állomány elsajátít-
     ja, ami nem más, mint szakmai specialitásokkal
     bővített elsősegélynyújtási képzés. A második
     szinten képzett kollégák az alapszintnél már
     továbblépnek, hiszen speciális eszközökkel vér-
     zést csillapítanak, légutat biztosítanak, elsajátít-
     ják a füsttel telített helyiségből, mélyből, magas-
     ból mentés különböző technikáit. Fontos hang-
     súlyozni, hogy nem átvesszük a mentők munká-
     ját, hanem ha szükség van rá, akkor áthidaljuk a
     kiérkezésükig eltelő időt, beavatkozunk olyan    köszönhetően csak mi hatolhatunk be, kiment-
     környezetben, ahová védőfelszerelésünknek      jük onnan a sérültet a biztonságos zónába, ahol
                                       a mentők megkezdhetik a mun-
                                        kájukat. A tűzoltóhoz ez a
                                         tevékenység nagyon közel
                                         áll, hiszen számtalan esetben
                                         mentenek életet, és a privát
                                         életük során is sűrűn kerül-
                                         nek hasonló szituációkba.
                                         Hogy miért? Mivel fogéko-
                                         nyak az ilyen eseményekre és
                                         észreveszik azokat a jeleket,
                                         amelyeket más ember talán
                                         nem” – magyarázta Tibor.
                                          És hogy milyen létjogo-
                                         sultsága van e képzésnek, mi
                                         sem bizonyítja jobban, mint-
                                         hogy a szolgálatparancsnok
                                         már számtalan esetben bea-
                                         vatkozott katasztrófavédelmi
                                         kárhelyszíni elsősegélynyújtó
                                         instruktori képesítését hasz-
                                         nálva.


                       2020. JÚNIUS                             5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12