Page 9 - magazin-június
P. 9

rembe, és futni a szabadba. A mindennapok
                               során felgyülemlett stresszt horgászattal vezeti
                               le, amelyet hobbiszinten űz. Tavaly november-
                               ben a székesfehérvári országos pontszerző fek-
                               venyomó versenyen Masters kategóriában a
                               dobogó legfelső fokára állhatott fel. Az Év tűzol-
                               tója miniszteri címet mérföldkőnek tekinti az
                               életében, ugyanis ez egyfajta visszajelzés arról,
                               hogy jó az út, amelyen halad. Köszönete a veze-
                               tők iránymutatásán túl a beosztott tűzoltó kollé-
                               gái együttműködési készségének és a családja
                               támogatásáért jár.
                  Fotók: Török Roland, Balogh Eszter
     ként  tekintenek  rá.
     Részt vett több, a
     szombathelyi tűzoltó-
     ság működési terüle-
     tén lévő, magas riasz-
     tási fokozatú tűz- és
     káreset felszámolásá-
     ban – legutóbb a
     szombathelyi hulla-
     déktelepen keletke-
     zett, ötös kiemelt tűz
     oltási munkájában töl-
     tött be tűzoltásvezetői
     szerepet.
      A szolgálatparancs-
     nok nemcsak mentáli-
     san, hanem fizikailag
     is a tökéletes állapotra
     törekszik, így rend-
     szeresen jár kondite-


                       2020. JÚNIUS                             7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14