Page 4 - magazin-június
P. 4

Időszerű kérdések      Kissné Papp Timea

      MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT      – egy munkahely, egy elhivatott nő és 35 év


         Kevesen érdemesek arra, hogy az egyik legmagasabb magyar állami
         kitüntetést megkapják. Egyik kollégánknak – a katasztrófavédelem
         egész szervezete büszkeségére – sikerült. A szinte mindenki által

         ismert, fáradhatatlannak tűnő, mindig kedves és mosolygós munkatár-
         sunkat abból az alkalomból kérdeztük, hogy dr. Áder János,
         Magyarország Köztársasági elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt
         kitüntetést adományozta dr. Kissné Perjési Évának, a Jogar

         Továbbképző Központ és Hotel igazgatójának.      Jelenleg a Magyar Arany Érdemkereszt a negye-    volt, a döntés megjelent a Magyar Közlönyben,
      dik legmagasabb magyar állami kitüntetés a      de magát a kitüntetést még nem foghattam
      Magyar Szent István-rend, a Magyar Corvin-      kézbe.
      lánc és a Magyar Becsület Rend után. Az érdem-
      rend különböző fokozatait olyanoknak ítélik     l  Hosszú évek óta vezeted a Jogart.
      oda, akik a kultúra, a tudomány, a művészet,     Mondhatjuk, hogy ez az elismerés a vezetésed-
      továbbá   saját  szakterületük   terén  –   del elvégzett kiváló csapatmunka eredménye?
      Magyarország érdekeinek előmozdítása, az       Kap-e szerepet ebben a tágabb környezet, azaz a
      egyetemes emberi érdekek gyarapítása érdeké-     Balatonföldvár szépítéséért végzett munkád és
      ben – példamutató tevékenységet folytatnak.      közösségépítő tevékenységed is?

      l Ismered a kitüntetés hivatalos              l Egy vezető természetesen csak az általa
      indoklását?                          vezetett szervezet révén válhat sike-
                                       ressé. Valamennyi egykori és jelen-
      l „Idegenforgalmi szakterü-                     legi  munkatársam    kisebb-
      leten végzett magas színvo-                       nagyobb mértékben elhelyez-
      nalú intézményvezetői munká-                        te azokat a „téglákat”,
      ja elismeréseként.” Előzetesen a                       amelyek nemcsak biz-
      Miniszterelnöki   Kabinetirodától                       tos alapot, hanem jól
      kaptam értesítést, hogy a miniszterel-                     működő rendszert is
      nök előterjesztésére nemzeti ünnepünk,                     teremtettek. Elismeré-
      március 15-e alkalmából a köztársasági                    semet ezért nekik is
      elnök kitüntetést adományoz. Az első érzés ter-             ajánlom.   Balatonföldvár
      mészetesen a hatalmas meglepetés volt, különö-           mindenkori vezetése kiemelt pro-
      sen azért, mert állami kitüntetést még sohasem         tokollhelyként kezeli a Jogart, és
      kaptam, és most rögtön az egyik legnagyobbat        bevonják  a  város  vérkeringésébe.
      adományozzák nekem… ez szinte felfoghatat-      Környezetünk szépítésével szinte minden évben
      lan! A járványveszély miatt átadóünnepség nem    elnyertük a város virágosításáért járó díjat.


   2                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9