Page 5 - magazin-július-augusztus
P. 5

ZALÁT ÉS SOMOGYOT

  fölé, amely Somogy és Zala megye egyes térségeiben rendkívüli vízátfolyásokat,

  a katasztrófavédelem egységeit országszerte összesen kétszázhuszonöt kárese-
  megyében voltak.

     SOMOGY MEGYE                                             A rajok 70 helyszínen
                                              szivattyúzták a vizet
                                              pincékből, házakból,
                                            udvarokból, 25 szivattyú
                                           működött szinte egyszerre,
                                          megállás nélkül. A tűzoltók 3
                                       vízátfolyás megszüntetésében vettek
                                      részt, 29 alkalommal pedig favágásnál
                                      volt szükség az egységek munkájára.

     Péntektől vasárnapig a Somogy megyei műveletirányí-                Fotók: Zala MKI, Somogy MKI
     tási központba összesen 102 segélykérés érkezett, csak-
     nem húsz településről futottak be a hívások. Naponta
     több mint 30 hivatásos tűzoltó vett részt a védekezés-
     ben, a munkálatokba a mentőcsoportok 73 tagja is
     bekapcsolódott. A böhönyei és a csurgói önkormányza-
     ti tűzoltók is több tucat helyszínen segítették a védeke-
                    zést. Mire az ösz-
                     szes helyszínnel
                     végeztek,  több
                     mint ötven, meg-
                     feszített munkaó-
                     rán voltak túl az
                               A munkálatok során 6 ezer 800 homokzsákot használ-
                     egységek.
                               tak fel az ingatlanok védelme érdekében. A nagyatádi
                               hivatásos tűzoltó-parancsnokságot is homokzsákokkal
                               kellett védeni a csapadékvíztől.
                     A nagyatádi hiva-
                     tásos tűzoltók több
                     mint 300 birkát
                     mentettek meg a
                     vízzel körülzárt
     Megelőző jelleggel 63 embert  területről.
     kellett kitelepíteni.                 2020. JÚLIUS-AUGUSZTUS                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10