Page 6 - magazin-július-augusztus
P. 6

Időszerű kérdések


      Balogh Eszter tűzoltó főtörzsőrmester

      MEZŐGAZDASÁGIGÉP-TÜZEK:

      SEGÍT A LÉLEKJELENLÉT
         Ha nyár, akkor aratás, bálázás, azaz itt a mezőgazdasági munkák és az
         időről időre velük járó tüzek és balesetek időszaka.      Megannyi gazda végez munkát a szántófölde-
      ken, arat, bálázza a takarmányt, szállítja a ter-
      ményt, és a közutakon is rendszeresen találkoz-
      hatunk mezőgazdasági gépekkel. Az elmúlt idő-
      szakban Vas megyében több alkalommal riasz-
      tották a tűzoltókat, mert ilyen gép gyulladt ki, és
      volt olyan karambol is, amelyben traktor volt
      érintett.
       Az esetek többségében sokat segíthet egy-egy
      ilyen tűz megfékezésében a gépkezelő lélekje-
      lenléte. Így volt ez például Molnaszecsődön,
      ahol egy pótkocsin menet közben gyulladt meg
      nyolc szénabála. A gépkezelő még a tűzoltók
      kiérkezése előtt letolta a bálákat a szerelvényről,
      így a tűz nem terjedt át a munkagépre. A kör-
      mendi hivatásos egységek két vízsugárral és
      kéziszerszámokkal oltották el a lángokat.
       Iváncon a bálázást végző gépkezelő – miután
      észlelte, hogy füstöl a munkagép – leakasztotta
      azt a traktorról, így csak a gép égett ki. A kör-
      mendi és a szentgotthárdi hivatásos tűzoltók
                                  Fotók: Németh Balázs, Szentgotthárdi KvŐ, Körmendi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
      közös erővel tudták eloltani a lángokat, amelyek
      a tarlóra nem terjedtek át. Nem így volt ez     bathelyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a
      Gencsapátiban, ahol egy égő bálázógép a tarlót    személyautót, és megvilágították a kárhelyszínt,
      is meggyújtotta. A szombathelyi hivatásos tűzol-   így segítve a mentőszolgálat munkatársainak
      tók több oldalról támadva, két vízsugárral tud-   munkáját. Az ütközés olyan erejű volt, hogy a
      tak eloltani a tüzet. Az elmúlt két hónapban két   traktor is felborult.
      esetben égő kombájnhoz is vonultak a csepregi      Ezek az esetek nemcsak azt mutatják, hogy
      önkormányzati tűzoltók. Az egyik ilyen jármű    nyáron megemelkedik a mezőgazdasági gépeket
      vezetője még a tűzoltók kiérkezése előtt egy por-  érintő tüzek és balesetek száma, hanem azt is,
      ral oltó készülék segítségével megszüntette a    hogy az ilyen eseteknél nagyban segíti a tűzol-
      füstölést.                      tók munkáját, és csökkentheti a gazdák kárát, ha
       Az idei nyáron eddig egy olyan baleset tör-    megfelelően cselekszik a gépkezelő. A gyors rea-
      tént, amely mezőgazdasági gépet is érintett:     gálás, vagy az olyan egyszerű dolog, mint a por-
      bálákat szállító traktor és személyautó ütközött   ral oltó készülék megléte nagyban segítheti a
      össze Sorkifalud és Nemeskolta között. A szom-    kárfelszámolás sikerességét.


   4                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11