Page 8 - magazin-július-augusztus
P. 8

Beavatkozások belülről
      még három oxigénpalack, de emberek szeren-      lőszereket az épületben, ám végül nem voltak
      csére nem tartózkodnak bent. Eközben a tűzol-    ilyenek a házban. Nem sokkal később a karcagi
      tók sem tétlenkedtek, az acetilénpalackot két    tűzoltók is megérkeztek, így összesen négy
      habosított vízsugárral, fedezékből oltották,     vízsugárral folyt a beavatkozás.
      védve elsősorban a lakóépüle-
      tet, amelynek a tetőszerkezetét
      kis részben meg is kellett bonta-
      ni. Ezzel egy időben a rendőr-
      ség a polgárőrséggel, valamint a
      Tisza-tó Járási Önkéntes Mentő-
      csoporttal együtt százméteres
      körzetben lezárta a területet, és
      a beavatkozás idejére nyolc ház-
      ból tíz embert kimenekítettek.
       A tűzoltók a lángokban álló
      ingatlan mellett egy kisteherau-
      tót találtak, amelyet biztonság-
      ba helyeztek. Az első egység
      megérkezését követő negyed
      órán belül a füzesabonyi tűzol-
      tók is bevethetők voltak. A tűz-
      oltás vezetőjének utasítására ők
      egy vízsugárral, fedezék mögül
                                                  Fotók: Soltész Attila

                                           Valamivel fél tizenkettő
                                         előtt a katasztrófavédelmi
                                         műveleti szolgálat részéről
                                         Györkös Zsolt tűzoltó őrnagy
                                         vette át a tűzoltás vezetését,
                                         aki a rendőrséggel közösen
                                         meghatározta a mesterlövész
                                         pozícióját.
                                           A tüzet végül másfél órányi
                                         munkával sikerült megfékez-
                                         ni, majd a mesterlövész öt
                                         lövéssel kilőtte az acetilénpa-
                                         lackot, ezzel megszüntetve a
                                         közvetlen életveszélyt. Az utó-
                                         munkálatok ideje alatt a kime-
                                         nekített lakók is visszatérhet-
                                         tek otthonukba, és a tűzzel
                                         érintett ingatlan két tulajdono-
                                sát sem kellett ideiglenesen elhelyezni, mivel a
      oltották a tüzet ott, ahol az acetilénpalack volt.  tűzoltóknak sikerült megvédeniük a tűztől a
      Később kiderült, hogy az ingatlan egy vadász     lakóépületet.
      tulajdona, aki engedéllyel tárolhatott volna


   6                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13